Regius College Schagen

Regius regelingen

Op deze pagina vindt u Regius-brede regelingen en documenten. Locatiespecifieke documenten vindt u elders op onze website bij de desbetreffende locatie via "Praktische zaken" - "Belangrijke documenten", of door de links "Belangrijke documenten" direct hieronder aan te klikken:

Belangrijke documenten Wilhelminalaan - havo/vwo: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan - onderbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Hofstraat - bovenbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Oranjelaan - vmbo TL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan Praktijkonderwijs: Belangrijke documenten

  Naam   Grootte  
avg-info 2022-2023 (399 KB)
Beleidsplan taalverrijking (290 KB)
Dyslexie op het Regius College-samenvatting vanuit taalverrijkingsplan (289 KB)
Examenreglement 2022-2023 Regius College Schagen havo-vwo (314 KB)
Examenreglement Regius College vmbo 2022-2023 (409 KB)
Gedragscode Regius College versie 2020-10-28 (1) (296 KB)
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (248 KB)
Info wijzer Havovwo 2022-2023- digitaal (230 KB)
Info wijzer vmbo pro 2022-2023- digitaal (255 KB)
Inkoopbeleid Regius College - maart 2021 (363 KB)
Integriteitscode Regius College Schagen (134 KB)
Internetprotocol Regius College (41 KB)
Jaarstukken Regius College 2021 (8 MB)
Klachtenregeling - bijlage overzicht vertrouwenspersonen (172 KB)
Klachtenregeling Regius College Schagen (167 KB)
Klokkenluidersregeling Regius College Schagen (179 KB)
Leerlingenstatuut Regius College (99 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College_maart 2022 (612 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs - januari 2019 (311 KB)
Pestprotocol Regius College (2022) (92 KB)
plusklas folder 2021 (2) (368 KB)
Privacyreglement Regius College - maart 2021 (456 KB)
privacyverklaring leerlingen Regius College Schagen - maart 2021 (292 KB)
Protocol bewaartermijnen - bijlage E uitwerking bewaartermijnen (171 KB)
Protocol bewaartermijnen Regius College (446 KB)
Protocol gebruik camerabeelden (136 KB)
Protocol informatie aan gescheiden ouders Pontis Onderwijs groep - december 2022 (301 KB)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen (127 KB)
Regeling informatie gescheiden ouders bijlage (62 KB)
Regius Koers 2022 (4 MB)
Richtlijn bij ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering (326 KB)
Schoolgids 2022-2023 hoofdstuk financien (187 KB)
Schoolgids 22-23 - Regius College (35 MB)