Ons onderwijs

Van harte welkom op de locatie Emmalaan. Hier gaan we uit van jouw individuele mogelijkheden en stemmen we ons onderwijs daarop af; echt ‘onderwijs op maat’ dus!

Jouw sociaal-emotionele ontwikkeling staat bij ons voorop en samen zorgen we voor verdere groei, waardoor jij na je opleiding doorstroomt naar het mbo of uitstroomt naar werk.

In het praktijkonderwijs (pro) zorgen we voor een gezellige leersfeer met ruimte voor vriendschap, sport en ontspanning.

Ons onderwijsprogramma omvat:

  • theoretische vorming
  • praktische vorming
  • aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • leren in de praktijk, o.a. door middel van stage

Theorie vertalen we zo praktisch mogelijk. Leren door doen staat centraal. Huiswerk wordt minder vaak gegeven dan op andere scholen. Op donderdag is theorie en praktijk geïntegreerd in onze ‘doe-donderdag’, waarbij leerjaar 1 tot en met 3 samen les krijgen van een theorie- én een praktijkdocent. Dat is echt super gezellig!

vmbo pro - Upstairs winkel

Onze leerjaren

Eerste en tweede leerjaar
Tijdens de eerste twee leerjaren word je in een vaste groep geplaatst, op grond van je leeftijd en de te volgen leerroute. Iedere groep heeft een eigen mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor jou én je ouder(s/)verzorger(s). Tijdens deze leerjaren kijken we vooruit en maken we een prognose over jouw toekomstperspectief!

Heb jij advies pro/vmbo gehad, dan start je in de brugklas pro/vmbo. Na deze tweejarige brugperiode wordt gekeken welke route het beste bij jou past. Er zijn twee mogelijkheden: je gaat verder naar klas 3 vmbo of naar klas 3 pro. Dan stroom je door naar mbo 1 (de entree-route).

Derde leerjaar
Tijdens dit schooljaar oriënteer jij je op de verschillende beroepsrichtingen. Wat wil je later gaan doen? Vanaf dit jaar loop je twee dagen per week stage en krijg je theorie en praktijk. Het doel van dit leerjaar is het ontdekken van je toekomstmogelijkheden en het uiteindelijk kiezen van een passende uitstroomrichting.

Vierde leerjaar
In je laatste schooljaar volg je de richting ’techniek breed’ (algemene techniek, bouwtechniek en groen) of de richting dienstverlening (consumptief, zorg en welzijn, economie en detailhandel).

Uitstromen na leerjaar vier
Jouw uitstroomperspectief wordt in leerjaar 1 vastgesteld en wordt jaarlijks tijdens de oudergesprekken met jou, je ouder(s)/verzorger(s) én je mentor besproken. Uiteindelijk kun je met je diploma op zak:

doorleren in combinatie met stage of werk
Aan het einde van het schooljaar of wanneer je 16 jaar wordt en voldoet aan de criteria van de entree-opleiding, stroom je door naar het reguliere mbo-onderwijs.

gaan werken
Wij hebben een schakelfunctie tussen jou en de arbeidsmarkt. Via stages zorgen wij ervoor dat je doorstroomt naar de arbeidsmarkt of naar een begeleide werkplek.

 

Pilot gemengde brugklas pro/vmbo

Doel van de pilot
In deze gemengde brugklas werken we aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. Aan het einde van leerjaar twee kijken we welke bovenbouwroute het beste bij je past. Daarna volg je de bovenbouw vmbo naar het mbo of ga je via de bovenbouw praktijkonderwijs naar het startcentrum van het mbo 1.

Werkwijze
In deze gemengde pro/vmbo klas krijg je les in het gebouw aan de Emmalaan. De meeste lessen volg je op de afdeling praktijkonderwijs en worden gegeven door afwisselend docenten van zowel pro als vmbo. 

Iedere leerling volgt een begeleidingsroute waardoor je passend doorstroomt. De doelen die hierbij horen worden vastgesteld in overleg met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. De doelen worden beschreven in een plan van aanpak. Dit noemen we ook wel het ontwikkelingsperspectief (OPP).  

Excellente school

Het Regius College Praktijkonderwijs mag zich met trots Excellente School noemen.

De jury Excellente Scholen heeft een grote pluim gegeven voor het dagelijks handelen van het team waarvan de aanpak is gericht op een leven lang leren. Alles ademt de sfeer uit van samen leren, er wordt steeds de vraag gesteld: wat is er nodig om te groeien, gericht op wat de leerling kan en wil. De jury roemt ook de samenwerking tussen de docenten; ze bereiden samen de lessen voor en verzorgen regelmatig gezamenlijk het onderwijs aan hun leerlingen. Zo is het elkaar feedback geven een continue proces, daarmee staan de docenten model voor een leven lang leren.

Uitreiking label excellente scholen