In het voorgezet onderwijs hoef je geen lesgeld te betalen. De meeste boeken krijg je van school. Sommige materialen moet je wel zelf (door de ouder/verzorger) betalen. Ook vraagt de school om een ouderbijdrage.

De hoogte van deze bedragen en een specificatie per school is weergegeven in Schoolkosten 2023-2024 Pontis Onderwijsgroep.

Vrijwilligheid van de ouderbijdrage en doorgang activiteiten

De vrijwillige ouderbijdragen zijn vrijwillig. Ouders kunnen besluiten om deze bijdrage niet te betalen. Het gevolg daarvan is wel dat het voor de school moeilijk wordt om onderwijsactiviteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage (in of buiten de school), te blijven organiseren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De school kan besluiten om een activiteit geen doorgang te laten vinden. Te denken valt aan onvoldoende deelname en/of te hoge kosten per deelnemer of omstandigheden die het onmogelijk maken om de veiligheid en welzijn van leerlingen en begeleiders te waarborgen.

De intentie is altijd de kosten zo laag mogelijk te houden, we hanteren hierbij de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Hoe kunt u betalen?

Informatie over een financiƫle tegemoetkoming, wijze van betaling en betalen in termijnen is te vinden in hoofdstuk 3 van Schoolkosten 2023-2024 Pontis Onderwijsgroep.