Wetenschapsweek Kritisch-denken

Kritisch denken wordt steeds belangrijker. In een wereld waarin we voortdurend nieuwe informatie krijgen, is het zelfs essentieel. We hebben het nodig om informatie te analyseren en ons op een efficiënte, heldere en verantwoordelijke manier een oordeel te kunnen vormen. Kritisch denken maakt je bewust van de problemen, maar biedt ook oplossingen. Het is een zogenoemde ‘survivor skill’.

Ook voor jou is kritisch denken superbelangrijk. Daarom organiseren we ieder jaar een speciale werkweek voor alle 4 vwo-leerlingen. Doordat vrijwel alle secties meedoen, kan er een zeer afwisselend programma worden aangeboden. Verder ga je, naast leuke natuurkundige shows, ook een kritische film bekijken in het Skagon theater. Aan het einde van deze werkweek is de ‘kritisch denken tentoonstelling’. In dit grote eindproject ga je in groepjes jouw onderwerp interactief tentoonstellen aan de brugklassen en overige geïnteresseerden. De schoolleiding en docenten bepalen samen welk groepje inhoudelijk als beste uit de bus is gekomen, dit groepje gaat dan met de grote prijs naar huis!