Jaaragenda

 • november
 • december
 • januari
 • februari
 • maart
 • april
 • mei
 • juni
 • juli
 • augustus
 • september
 • oktober
 • Toon alles
 • havo/vwoWilhelminalaan
 • vmbo tlOranjelaan
 • vmbo b/kHofstraat
 • vmbo b/kEmmalaan
 • praktijkonderwijsEmmalaan
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Schoolfotograaf – inhaalmoment

1 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

2 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Doe-middag leerlingen groep 8

2 november

Doe-middag

3 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

3 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Doe-middag leerlingen groep 8

3 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

6 november
VMBO TL

ORA – SE periode 1

maandag 6 tot en met dinsdag 14 november

6 november
Praktijkonderwijs

PRO – toetsweek (1/2)

maandag 6 tot en met vrijdag 17 november

6 november
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: herkansingen periode 1

6 november
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: start maatwerk periode 2

6 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

7 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – OB + BB: studiedag

geen lessen

7 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

8 november
VMBO TL

ORA – 2T1 en 2T2: excursie Beeld & Geluid

8 november

Doe-middag

9 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

9 november
VMBO TL

ORA – 4T: MBO bezoekdagen (verplicht)

donderdag 9 en vrijdag 10 november

9 november
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: leerlingbezoekdagen MBO

donderdag 9 en vrijdag 10 november

9 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE1

10 november
Havo/Vwo

WIL – 5V – wiskundedag

10 november
VMBO TL

ORA – 2T3 en 2T6: excusie Beeld & Geluid

10 november
VMBO TL

ORA – 2T3 en 2T6: excursie Beeld & Geluid

10 november
Praktijkonderwijs

PRO – toetsweek (2/2)

maandag 13 tot en met 17 november

13 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Skills Talent schoolfinale

14 november
VMBO TL

ORA – 2T: Sportdag

15 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Skills Talent schoolfinale

15 november
Havo/Vwo

WIL – 4V, 5V en 6V: Voorlichting door Universiteit Twente

16 november
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Inhaalmoment 1e toetsperiode (23N)

16 november
Havo/Vwo

WIL – 4H – Bezoek aan Inholland (in de middag)

16 november
Havo/Vwo

WIL – 4H – Bezoek aan Inholland (in de middag)

17 november
VMBO TL

ORA – 3T: SE maatschappijleer

17 november
VMBO TL

ORA – 30-minutenrooster

20 november
VMBO TL

ORA – studiemiddag

lessen vervallen na 12.20 uur

20 november
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: SE-week 2

maandag 20 tot en met vrijdag 24 november

20 november
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: leerlingpresentaties

maandag 20 tot en met donderdag 23 november

20 november
VMBO TL

ORA – Studiemiddag voor expertgroepen, leerjaarteams en toelichting over het duurzaamheidsproject

lessen vervallen na 12.20 uur

20 november
Havo/Vwo

WIL – 6V – de eerste 100 dagen in het wo

21 november
VMBO TL

ORA – 2T: voorstelling ‘Alles Goed’

21 november
VMBO TL

ORA – 2T: voorstelling ‘Alles Goed’ (2T1, 2T3, 2T4 en 2T5)

21 november
Havo/Vwo

WIL – Carnavalsfeest voor de brugklassen

23 november
Havo/Vwo

WIL – 1HV – 1e uur vrij – toetsvrij maar geen huiswerkvrij

24 november
Havo/Vwo

WIL – Oud-leerlingenavond voor klas 3 t/m 6

24 november
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: stage week 1/2

dinsdag 27 november tot en met vrijdag 8 december

27 november
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: leerlingpresentaties

maandag 27 tot en met donderdag 30 december

27 november
VMBO TL

ORA – 4T: oudergesprekken

maandag tot en met donderdag

27 november
Havo/Vwo

WIL – 6V – de eerste 100 dagen in het wo

28 november
VMBO TL

ORA – 4T: opgeven herkansingen vóór 10.00 uur

28 november
Havo/Vwo

WIL – 5H – Student in de klas (overstap naar het hbo)

29 november
Praktijkonderwijs

PRO – studiedag vso/pro

geen lessen

29 november
VMBO TL

ORA – 4T: herkansing SE periode 1

1 december
VMBO TL

ORA – 2T: bezoek aan Espeq – ‘Tech your talent’

kijk in Zermelo voor de tijden!

1 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e examendossier 5H en 6V

4 december
Havo/Vwo

WIL – Start uitdelen 1e rapport

Vanaf vandaag wordt het eerste rapport uitgedeeld

4 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

4 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: stage week 2/2

tot en met vrijdag 8 december

4 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: TOPP-week 1

4 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: Go Mono (verkeersproject)

4 december
VMBO TL

ORA – 1T: sinterklaasviering

5 december
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: sinterklaasviering

5 december
Praktijkonderwijs

PRO – sinterklaasviering?

5 december
Havo/Vwo

WIL – Sinterklaasviering vanaf 12:50 uur

5 december
Praktijkonderwijs

PRO – sinterklaasviering

5 december
VMBO TL

ORA – 1-2T: sinterklaasviering

alle brugklassen les tot 12.20 uur + 2T2 t/m 2T6

5 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e examendossier 5H en 6V

6 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

6 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: voorstelling ‘Hotspot’ (alcohol/drugs)

wonesdag 6 en donderdag 7 december

6 december
Praktijkonderwijs

PRO – talentenshow

6 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

7 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

8 december
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Paarse vrijdag

8 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

11 december
VMBO TL

ORA – 1-3T: ouder/kindgesprekken

lessen vervallen vanaf 14.35 uur (hele week)

11 december
VMBO TL

ORA – 2T: voorstelling ‘Alles Goed’

11 december
Praktijkonderwijs

PRO – teamontwikkeldag (vervolg M. van Herpen)

lessen vervallen

11 december
VMBO TL

ORA – 1-3T: ouder/kindgesprekken

dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 december tot 18.00 uur

12 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

12 december
Havo/Vwo

WIL – 6V – de eerste 100 dagen in het wo

12 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

13 december
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 1e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

14 december
Havo/Vwo

WIL – 5H – Bezoek Pro Demos en 2de Kamer te Den Haag – 5H5maa en 5H7maa

14 december
VMBO TL

ORA – 4T: kerstmarkt in Duitsland

15 december
VMBO TL

ORA – maatwerk: leerlingen maken keuze

17 december
Praktijkonderwijs

PRO – tussenweek 2: (eerste en laatste uur vrij) GIB tussenevaluatie

eerste en laatste lesuur vrij

18 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – HBR kerstmarkt Dortmund

19 december
Havo/Vwo

WIL – 1AC en 1V reg: Colour Your World””

alle betreffende leerlingen worden uitgeroosterd vanaf 14:20

20 december
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V profielwerkstukpresentaties

21 december
VMBO TL

ORA – maatwerk: sluiting inschrijving

21 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: activiteitendag (les tot 10.30 uur)

21 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: uiterlijke afronding twee keuzedelen

21 december
Havo/Vwo

WIL – School sluit om 15.00 uur

22 december
VMBO TL

ORA – sluiting inschrijving maatwerk

22 december
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: kerstworkshops

22 december
VMBO B/K Hofstraat

HOF – BB: kerstviering met de mentor

22 december
VMBO TL

ORA – 1-4T: kerstontbijt + muziekbingo

22 december
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Kerstvakantie maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari

maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari

25 december
VMBO TL

ORA – maatwerk: start periode 2

8 januari
VMBO TL

ORA – 1T: start workshops wiskunde (verplicht)

8 januari
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: start maatwerkperiode 3 plus en intensief

8 januari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Skills Talents regiofinale

dinsdag 9 tot en met donderdag 11 januari

9 januari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Skills Talents regiofinale

10 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

11 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

12 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

15 januari
Praktijkonderwijs

PRO – 7e en 8e uur geen les

maandag 15 tot en met donderdag 18 januari

15 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

16 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

17 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

18 januari
VMBO TL

ORA – studiedag (hele dag geen les)

18 januari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – OB + BB: studiedag

leerlingen zijn vrij

18 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE2

19 januari
VMBO TL

ORA – SE periode 2

maandag 22 tot en met maandag 29 januari

22 januari
VMBO TL

ORA – 4T: kijk & luistertoets Frans

22 januari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: SE-week 3

maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari

22 januari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: TOPP-week 2

maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari

22 januari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: voorstelling ‘Alles goed’ (mentale gezondheid, door theatergroep Playback)

maandag 22 en dinsdag 23 januari

22 januari
Praktijkonderwijs

PRO – 7e en 8e uur geen les

maandag 22 tot en met woensdag 24 januari

22 januari
VMBO TL

ORA – 4T: kijk & luistertoets Engels

23 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H – Sportdag – na de luistertoets Engels

24 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Inhaalmoment toetsenweek (20N + 209)

25 januari
VMBO TL

ORA – 4T: kijk & luistertoets Duits

25 januari
Havo/Vwo

WIL – 6V – Sportdag – na de luistertoets

26 januari
Havo/Vwo
VMBO TL
VMBO B/K Hofstraat
VMBO B/K Emmalaan
Praktijkonderwijs

Regius Live

29 januari
Havo/Vwo

WIL – Regius live voorlichtingsavond (livestream) locatie Wilhelminalaan

havo/vwo locatie Wilhelminalaan

29 januari
VMBO TL

ORA – 4T: sollicitatieproject

29 januari
VMBO TL

ORA – 1-3T: openzetten pakketkeuze

29 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Beoordeling pws inleveren

30 januari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – BB: voorstelling ‘Alles goed’ (mentale gezondheid, door theatergroep Playback)

(2 derde en 2 vierde klassen)

30 januari
VMBO TL
VMBO B/K Hofstraat
VMBO B/K Emmalaan
Praktijkonderwijs

Regius Live

31 januari
VMBO TL

ORA – Regius live voorlichtingsavond (livestream)

31 januari
Praktijkonderwijs

PRO – Regius live voorlichtingsavond (livestream)

praktijkonderwijs locatie Emmalaan

31 januari
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Regius live voorlichtingsavond (livestream)

vmbo B/K locatie Emmalaan

31 januari
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Inhaalmoment toetsenweek (20N)

1 februari
VMBO TL
Praktijkonderwijs

Open Dag

2 februari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Open Dag – alle locaties

2 februari
Havo/Vwo

WIL – Kick off Spannend ondernemen

6 februari
VMBO TL

ORA – 3T: bezoek ‘Op Kop’ Den Helder

7 februari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: beroepenevent (2 dagen)

woensdag 14 en donderdag 15 februari

7 februari
Havo/Vwo

WIL – 3H/V – Beroepenevent Op Kop in Den Helder

7 februari
VMBO TL

ORA – maatwerk: leerlingen maken keuze

11 februari
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 2e examendossier 5H en 6V

12 februari
Havo/Vwo

WIL – Taaldorp Frans

12 februari
VMBO TL

ORA – 4T: oudergesprekken

maandag 12 tot en met donderdag 15 februari

12 februari
VMBO TL

ORA – 2T: lezing Maren Stoffels

12 februari
Havo/Vwo

WIL – 3H1-3H2-3H1 – Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

12 februari
Havo/Vwo

WIL – Taaldorp Frans

13 februari
VMBO TL

ORA – 4T: opgeven herkansingen vóór 10.00 uur

13 februari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Regius Kroon 2024

13 februari
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 2e examendossier 5H en 6V

14 februari
Havo/Vwo

WIL – 3V – naar de universiteit van Delft/Rotterdam

15 februari
VMBO TL

ORA – maatwerk: sluiting inschrijving

15 februari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: herkansingen periode 2

15 februari
Havo/Vwo

WIL – 3H4-3H5-3AC3 – Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

15 februari
VMBO TL

ORA – 4T: herkansing periode 2

16 februari
VMBO TL

ORA – 1-3T: sluiten voorlopige vakkenpakketkeuze

16 februari
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Voorjaarsvakantie: maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari

maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari

19 februari
Havo/Vwo

WIL – 2HV+ accent – voorstelling de Vest

26 februari
VMBO TL

ORA – maatwerk: start periode 3

26 februari
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Klas 1: LOB-week

maandag 26 februari tot en met vrijdag 1 maart

26 februari
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Klas 2: stage

maandag 26 februari tot en met vrijdag 1 maart

26 februari
Praktijkonderwijs

PRO – GIB ouder/leerlinggesprekken

27 februari
Havo/Vwo

WIL – 5V Toneelstuk Frans – andere scholen worden ook uitgenodigd (onder voorbehoud)

28 februari
Havo/Vwo

WIL – 3A1-3A2-3G1- Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

28 februari
Praktijkonderwijs

PRO – GIB ouder/leerlinggesprekken

29 februari
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: SE-week 4

maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart

4 maart
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

5 maart
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Klas 1: stage

dinsdag 5 tot en met donderdag 7 maart

5 maart
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

6 maart
Havo/Vwo

WIL – 4H en 5V Bèta-leerlingen Careerday Bètapartners Hogeschool InHolland

7 maart
VMBO TL

ORA – 1-4T: klassenbespreking

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

7 maart
VMBO TL

ORA – 1-3T: ouder/kindgesprekken

lessen vervallen vanaf 14.35 uur

11 maart
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: start maatwerk periode 4 plus en intensief

11 maart
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: leerlingpresentaties

maandag 11 tot en met donderdag 14 maart

11 maart
VMBO TL

ORA – 1-3T: ouder/kindgesprekken

dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 maart tot 18.00 uur

12 maart
VMBO TL
Havo/Vwo

ORA,WIL – Leerlingconcert vmbo, havo-vwo (doorloop vanaf 13:30)

13 maart
VMBO TL
Havo/Vwo

ORA,WIL – Leerlingconcert vmbo, havo-vwo (doorloop vanaf 13:30)

14 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

18 maart
Praktijkonderwijs

PRO – klas 4: TOPP-week

18 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

19 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

20 maart
Havo/Vwo

WIL – Studiedag/Paasvee

vandaag geen les

20 maart
VMBO TL

ORA – studiedag (paasvee)

vandaag geen les

20 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – OB + BB: studiedag

vandaag geen les

20 maart
Praktijkonderwijs

PRO – teamontwikkeldag

vandaag geen les

20 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Paasvee

20 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – studiedag (paasvee)

vandaag geen les

20 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

21 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Dag tegen discriminatie

21 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Skills Talents finale

21 maart
Havo/Vwo

WIL – 4H-4V-5V-5H-6V – Dag van de Franse taal

21 maart
Havo/Vwo

WIL – Kangoeroewedstrijd onder- en bovenbouw

21 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

22 maart
Havo/Vwo

WIL – 3AC1-3AC2-3AC4 – Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

22 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

25 maart
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: PvB’s (hele week)

maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart

25 maart
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: TOPP-week 2

maandag 25 tot en met vrijdag 29 maart

25 maart
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: voorstelling ‘Alles goed’ (mentale gezondheid, door theatergroep Playback)

maandag 25 en dinsdag 26 maart

25 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: groepsplanbesprekingen week 2/2

25 maart
VMBO TL

ORA – 3T: Rijksmuseum en Body Worlds (2 klassen)

25 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

26 maart
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Toetsenperiode SE3

27 maart
VMBO TL

ORA – 1-3T: definitieve pakketkeuze

27 maart
VMBO TL

ORA – 3T: Rijksmuseum en Body Worlds (2 klassen)

27 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Goede vrijdag – vrije dag

vrije dag

29 maart
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tweede Paasdag

vrije dag

1 april
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 2e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V – tot 18:00 uur (indien op school)

2 april
VMBO TL

ORA – SE periode 3

dinsdag 2 t/m dinsdag 9 april

2 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: SE-week 5

dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april

2 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: TOPP-week 3

dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april

2 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: LOB-eindgesprekken

dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 april

2 april
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 2e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

3 april
Havo/Vwo

WIL – Oudergesprekken n.a.v. 2e rapport – 1HV – 2HV – 3HV – 4H/V en 5V

4 april
Havo/Vwo

WIL – Start uitdelen 2e rapport

Vanaf vandaag wordt het eerste rapport uitgedeeld

8 april
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – les volgens rooster

8 april
Havo/Vwo

WIL – Opgave herkansingen 5H en 6V

8 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: keuzevakken (hele week)

maandag 8 tot en met vrijdag 12 april

8 april
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: leerlingpresentaties

maandag 8 tot en met donderdag 11 april

8 april
Havo/Vwo

WIL – Brugklassen – Voorstelling (middag) Na Rosa in Scagon theater

9 april
Havo/Vwo

WIL – 5V – Excursie – Aardrijkskundeveldwerk naar Amsterdam

9 april
VMBO TL

ORA – 4T: CSPE D&P

woensdag 10 en donderdag 11 april

10 april
VMBO TL

ORA – 3T: diateksttoets

10 april
Havo/Vwo

WIL – Brugklassen – Voorstelling (ochtend en middag) Na Rosa in Scagon theater

10 april

Ontbreekt – 4H – Excursie – Aardrijkskundeveldwerk naar Amsterdam

10 april
Havo/Vwo

WIL – 4V – College Carrousel

11 april
VMBO TL

ORA – 2T: diateksttoets

11 april

Ontbreekt – 4H – Excursie – Aardrijkskundeveldwerk naar Amsterdam

11 april
Havo/Vwo

WIL – 3H/V – Deze week toetsweek voor 3H/V

15 april
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Herkansingen

15 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: stage week 1/2

maandag 15 tot en met vrijdag 26 april

15 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: herkansingen periode 3

15 april
Havo/Vwo

WIL – Finale Spannend ondernemen

16 april
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Herkansingen

16 april
VMBO TL

ORA – 4T: excursie Politiek Den Haag (maatschappijkunde)

19 april
VMBO TL

ORA – maatwerk: leerlingen maken keuze

21 april
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: stage week 2/2

maandag 22 tot en met vrijdag 26 april

22 april
VMBO TL

ORA – 3T: Rijksmuseum en Body Worlds (1 klas)

22 april
Praktijkonderwijs

PRO – tussenweek 3 (eerste en laatste uur vrij) GIB tussenevaluatie

hele week het eerste en laatste uur vrij

22 april
VMBO TL

ORA – 3T: Sportdag

23 april
VMBO TL

ORA – 4T: examendossier uitdelen

23 april
VMBO TL

ORA – 3T: SE maatschappijleer

23 april
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Examendossiers ophalen + examenfoto

24 april
VMBO TL

ORA – 4T: examendossier inleveren + barbecue

24 april
Havo/Vwo

WIL – 5H en 6V – Examendossiers inleveren

25 april
VMBO TL

ORA – kolderdag

25 april
VMBO TL

ORA – maatwerk: sluiting inschrijving

25 april
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: sportdag

25 april
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Kolderdag

25 april
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei

maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei

29 april
Havo/Vwo

WIL – 4H – 5V – Werkweek (onder voorbehoud)

13 mei
VMBO TL

ORA – 3T: werkweek (onder voorbehoud) ‘doe may’

maandag 13 tot en met 17 mei

13 mei
VMBO TL

ORA – 4T: facultatief les

13 mei
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: start maatwerk periode 5 plus en intensief

13 mei
Praktijkonderwijs

PRO – klas 3: laatste periode workshops in gekozen profiel

13 mei
Havo/Vwo

WIL – 4H – 5V – Werkweek (onder voorbehoud)

14 mei
Havo/Vwo

WIL – 5H – 6V – start examen CE1

14 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE geschiedenis

14 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE Engels

14 mei
Havo/Vwo

WIL – 4H – 5V – Werkweek (onder voorbehoud)

15 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE Duits

15 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE biologie

15 mei
Havo/Vwo

WIL – 4H – 5V – Werkweek (onder voorbehoud)

16 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE Nederlands

16 mei
VMBO TL

ORA – 1T: diateksttoets

16 mei
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: proefexamen Engels

16 mei
Havo/Vwo

WIL – 4H – 5V – Werkweek (onder voorbehoud)

17 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE nask 1

17 mei
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: start centrale examens

17 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tweede Pinksterdag

vrije dag

20 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE economie

21 mei
VMBO TL

ORA – 2T: Kick Off duurzaamheidsproject

21 mei
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: centrale examens

dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei

21 mei
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: kiezen keuzedelen

dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei

21 mei
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: niveaubepaling

21 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tafeltjesmiddag – warme overdracht groep 8 leerlingen

dinsdag 21 mei tot en met donderdag 23 mei

21 mei
Praktijkonderwijs

PRO – toetsweek 1/2

21 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE maatschappijkunde

22 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE Frans

22 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tafeltjesmiddag – warme overdracht groep 8 leerlingen

dinsdag 21 mei tot en met donderdag 23 mei

22 mei
VMBO TL

ORA – 2T: gastspreker + clean up duurzaamheidsproject

23 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE muziek

23 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE wiskunde

23 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tafeltjesmiddag – warme overdracht groep 8 leerlingen

dinsdag 21 mei tot en met donderdag 23 mei

23 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE aardrijkskunde

24 mei
VMBO TL

ORA – 4T: CE nask 2

27 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Tafeltjesmiddag – reservedatum – warme overdracht groep 8 leerlingen

27 mei
Praktijkonderwijs

PRO – toetsweek 2/2

maandag 27 tot en met vrijdag 31 mei

27 mei
VMBO TL

ORA – 1T: Artis en Tropenmuseum

dinsdag tot en met vrijdag (de dag verschilt per klas)

28 mei
VMBO TL

ORA – 1TH1 en 1TH7: Artis en Tropenmuseum

28 mei
VMBO TL

ORA – 1TH3 en 1TH6: Artis en Tropenmuseum

29 mei
VMBO TL

ORA – 1TH4 en 1TH5: Artis en Tropenmuseum

30 mei
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – 1,2,3 feest

30 mei
VMBO TL

ORA – 1TH2: Artis en Tropenmuseum

31 mei
Havo/Vwo

WIL – klas 1, 2 en 3 eerste uur vrij

31 mei
VMBO TL

ORA – 1-3T: centraal inhaalmoment diateksttoets

3 juni
VMBO TL

ORA – 1T: Sportdag

4 juni
VMBO TL

ORA – 3T: Rijksmuseum en Body Worlds (2 klassen)

4 juni
VMBO TL

ORA – studiedag

lessen vervallen na 12.20 uur

5 juni
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: SE (maa, ns1, ec, wi, bi)

donderdag juni 6 en vrijdag 7 juni

6 juni
VMBO TL

ORA – 2T: bedrijvenbezoek duurzaamheidsprojecten

11 juni
VMBO TL

ORA – 4T: uitslag CE tijdvak 1

12 juni
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: uitslag CE tijdvak 1

12 juni
Havo/Vwo

WIL – 5H-6V – uitslag CE tijdvak 1

12 juni
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: CSPE (tot en met vrijdag 21 juni)

donderdag 13 juni tot en met vrijdag 21 juni

13 juni
VMBO TL

ORA – 4T: CE 2

maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni

17 juni
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: CSPE (tot en met vrijdag 21 juni)

maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni

17 juni
Praktijkonderwijs

PRO – teamontwikkeldag APK

vandaag geen lessen

17 juni
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: werkweek

maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni

24 juni
Praktijkonderwijs

PRO – 7e en 8e uur geen les

maandag 24 tot en met donderdag 27 juni 7e en 8e uur geen les

24 juni

Kennismakingsdag

26 juni
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Kennismakingsavond ouders nieuwe brugklassers

26 juni
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers + portretfoto’s

26 juni
VMBO TL

ORA – 4T: uitslag tijdvak 2

28 juni
VMBO TL

ORA – 3T: schoolexamenperiode (en overstappers havo)

1 juli
VMBO TL

ORA – 2T: eind duurzaamheidspoject

1 juli
Praktijkonderwijs

PRO – 7e en 8e uur geen les (maandag en dinsdag)

maandag 1 en dinsdag 2 juli het 7e en 8e uur geen les

1 juli
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: leerlingpresentaties (optioneel) (ma, wo en do)

1 juli
Havo/Vwo

WIL – 5H-6V – Uitslag CE tijdvak 2

2 juli
VMBO TL

ORA – 2T: eindpresentatie duurzaamheidsproject

2 juli
VMBO TL

ORA – 2T: voorlichting MAS in de studieaula (onder voorbehoud)

2 juli
Havo/Vwo

WIL – 1HV en acc – 2HV en acc – 3HV en acc – Toetsweek o.v.b.

3 juli
Havo/Vwo

WIL – 4H, 4V en 5V – Toetsenperiode

3 juli
Havo/Vwo

WIL – 1HV en acc – 2HV en acc – 3HV en acc – Toetsweek o.v.b.

4 juli
Havo/Vwo

WIL – 4H, 4V en 5V – Toetsenperiode

4 juli
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: inhalen / herkansen CSPE (3, 4 en 5 juli)

maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli

4 juli
Havo/Vwo

WIL – 1HV en acc – 2HV en acc – 3HV en acc – Toetsweek o.v.b.

5 juli
Havo/Vwo

WIL – 4H, 4V en 5V – Toetsenperiode

5 juli
VMBO TL

ORA – 1-2T: laatste reguliere schooldag

5 juli
VMBO TL

ORA – 2T: finale duurzaamheidsproject (Alpha)

5 juli
Havo/Vwo

WIL – 1HV en acc – 2HV en acc – 3HV en acc – Toetsweek o.v.b.

8 juli
Havo/Vwo

WIL – 4H, 4V en 5V – Toetsenperiode

8 juli
Havo/Vwo

WIL – 6V – diplomauitreiking (onder voorbehoud)

8 juli
VMBO TL

ORA – 1-2T: rekentoets

8 juli
VMBO TL

ORA – 1-3T: inhalen/afmaken werk

maandag 8 juli tot en met woensdag 10 juli

8 juli
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 4: diploma-uitreiking

maandag 8 juli en dinsdag 9 juli

8 juli
VMBO B/K Hofstraat

HOF – Klas 3: TOPP-week 3

maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli

8 juli
VMBO B/K Emmalaan

EMM – OB: activiteitenweek

maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli

8 juli
Praktijkonderwijs

PRO – tussenweek 4 (eerste en laatste uur vrij) GIB/toetsresultaten / gesprekken mentor-leerling

hele week eerste en laatste uur vrij

8 juli
Havo/Vwo

WIL – 1HV en acc – 2HV en acc – 3HV en acc – Toetsweek o.v.b.

9 juli
Havo/Vwo

WIL – 4H, 4V en 5V – Toetsenperiode

9 juli
Havo/Vwo

WIL – 5H – diplomauitreiking (onder voorbehoud)

9 juli
Havo/Vwo

WIL – Onderbouw – voorbespreken eindrapport – mentor en teamleider

10 juli
VMBO TL

ORA – 4T: diloma-uitreiking ?

10 juli
VMBO TL

ORA – 3T: inzage schoolexamens voor opgave herkansing

11 juli
Havo/Vwo

WIL – Onderbouw + 4H, 4V en 5V – Boeken inleveren volgens rooster

12 juli
Havo/Vwo

WIL – Na-inleveren boeken

15 juli
VMBO TL

ORA – 3T: overstap havo voor opgave herkansing

15 juli
VMBO TL

ORA – 1-3T: boeken inleveren en rapport ophalen

15 juli
Praktijkonderwijs

PRO – CKV-dag

15 juli
Praktijkonderwijs

PRO – diploma-uitreiking

15 juli
VMBO TL

ORA – deadline aanvraag verzoek tot revisie (door ouders)

16 juli
Praktijkonderwijs

PRO – waterdag

16 juli
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Klas 2: klassenuitje

16 juli
VMBO B/K Emmalaan

EMM – Klas 1: klassenuitje

17 juli
Havo/Vwo

WIL – Onderbouw – Rapport ophalen ( vanaf 8:30 )

18 juli
Havo/Vwo

WIL – Bovenbouw – Rapport ophalen ( vanaf 10:30 )

18 juli
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat

EMM,HOF – Klas 1-3: boeken inleveren + afsluiting

18 juli
VMBO B/K Emmalaan
VMBO B/K Hofstraat
VMBO TL
Praktijkonderwijs
Havo/Vwo

Alle locaties – Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus

maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus

22 juli
Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.
Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.
Op dit moment hebben we nog geen agendapunten voor deze maand.