Regeling 2023-2024

Herfstvakantie:             
maandag 23 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie:               
maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie:        
maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2024 
Goede vrijdag:              
vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag:          
maandag 1 april 2024
Meivakantie:                  
maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag:    
maandag 20 mei 2024
Zomervakantie:             
maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2024

Regeling 2024-2025

Herfstvakantie                  
maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie:                  
maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie:           
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2025
Tweede Paasdag:              
maandag 21 april 2025
Meivakantie:                     
dinsdag 22 april t/m vrijdag 2 mei 2025
Bevrijdingsdag:                 
maandag 5 mei 2025
Hemelvaart:                      
donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag:       
maandag 9 juni 2025
Zomervakantie:                
maandag 14 juli 2025 t/m vrijdag 22 augustus 2025