Ziekte

Ben je ziek, dan willen we dat graag weten. Het is fijn voor de docenten dat ze dat weten, maar ook voor de mentor en de schoolverzuim coördinator. Je ouder/verzorger moet je vóór 9.00 uur ’s morgens ziekmelden via het Somtoday ouderportaal/ouderapp. Je afwezigheid kan eventueel (maar niet meer noodzakelijk) ook telefonisch worden doorgegeven aan de administratie op het nummer 0224 – 297841. Als je weer beter bent, registreert je docent je weer op aanwezig in de klas.

Als uren van verzuim niet zijn gemeld via het ouderportaal, zullen deze worden beschouwd als ongeoorloofd verzuim/spijbelen.

Gepland verzuim

Moet je naar de tandarts, orthodontist of is er sprake van ander soort “gepland” verzuim, geeft je ouder/verzorger dit tenminste twee dagen van tevoren door via het Somtoday Ouderportaal.  

Het is belangrijk dat je afwezigheid tijdig en correct wordt gemeld, zodat de school een juist beeld heeft van de afwezigheid en je niet als ongeoorloofd afwezig wordt beschouwd. Als de afwezigheid niet is gemeld, zal dit gevolgen kunnen hebben voor de verzuimregistratie en eventuele verzuimbegeleiding.

Ziek naar huis

Word je tijdens een schooldag ziek en wil je naar huis? Dan kun je je afmelden bij de conciërges. Je ouder of verzorger geeft vervolgens de ziekmelding door via het ouderportaal.

Voor leerlingen van de locatie Oranjelaan geldt dat, als de conciërges er niet zijn, zij zich moeten melden bij de administratie in B71. Een medewerker van de administratie zal dan contact opnemen met één van de ouder/verzorger om hen op de hoogte te stellen dat je naar huis gaat, of dat je eventueel opgehaald moet worden. Op deze manier is je ouder/verzorger op de hoogte van de situatie en kan passende maatregelen nemen.

Ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering

In de richtlijn onderaan de pagina, staat beschreven hoe we omgaan met ongeoorloofd verzuim, een schorsing of een verwijdering.

Uitleg absentiemelden

Ga in het Ouderportaal naar “Afwezigheid” om een overzicht van alle afwezigheid in te zien.

Via de bovenste optie kunt u uw kind afwezig melden. Hier kunt u kiezen voor een ziekmelding, absent melding (tandarts, dokter, etc.) of anders waarbij u dan wel een opmerking moet toevoegen met de reden van de afwezigheid.

Geef de startdatum en -tijd en eventueel einddatum en -tijd aan, of vink aan dat het de hele dag betreft. Klik op opslaan. Uw kind is hiermee direct afwezig gemeld (in Somtoday), waardoor de lesgevende docent hier direct van op de hoogte is.

Regeling ’te laat in de les’ of ‘uit de les verwijderd’