Bijzonder verlof

Wil je een verzoek doen tot bijzonder verlof? Dat kan alleen als er sprake is van één van de volgende situaties:

  • Specifieke aard van het beroep van een ouder/verzorger; waardoor het niet mogelijk is twee weken met de gezinsleden op vakantie te gaan tijdens één van de schoolvakanties.
  • Gewichtige omstandigheden; die grotendeels buiten de wil of invloedsfeer van jou of je ouder/verzorger is gelegen, waardoor verlof noodzakelijk/zeer wenselijk is.

Hieronder vind je meer informatie en de benodigde aanvraagformulieren. Een aanvraagformulier bijzonder verlof kan gemaild worden naar administratie@regiuscollege.nl.