Samen voor verbinding

De relatie tussen docenten en leerlingen, met wederzijds respect, is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de prestaties van leerlingen. De sfeer van veiligheid en vertrouwen is een noodzakelijke basis om samen te leren en te werken. Je wordt gezien; dat is dus ook weten dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd. In een cultuur waarin de relatie centraal staat kunnen leerlingen en medewerkers zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.

We bouwen bruggen tussen mensen en idee├źn, daarmee bundelen we krachten en kwaliteiten. We geloven in de kracht van inclusie en diversiteit. Iedereen moet zich op onze scholen welkom, gerespecteerd en gesteund voelen, ongeacht hun achtergrond. Onze scholen staan midden in de samenleving en investeren in relaties met ouders, andere scholen, bedrijven en organisaties. We moedigen leerlingen aan om betrokken te zijn bij maatschappelijke vraagstukken en om actief deel te nemen aan de maatschappij, zodat ze verantwoordelijke en ge├»nformeerde burgers worden.

Leergierig en vernieuwend

We dagen onze leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn en hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Dat doen we door ze aan te moedigen om vragen te stellen, op onderzoek uit te gaan en actief deel te nemen aan hun leerproces. Er is een cultuur van levenslang leren, zowel voor onze leerlingen als voor onze medewerkers. We ontwikkelen ons onderwijs voortdurend om goed aan te sluiten bij de snel veranderende wereld. Docenten en leerlingen moedigen we aan om creatief te zijn, out-of-the-box te denken en grenzen te verleggen. Dat kan door middel van kritisch analyseren en reflecteren waarbij leerlingen en medewerkers het vertrouwen hebben om risico’s te nemen, nieuwe dingen uit te proberen en van hun fouten te leren. Door het aanleren van deze vaardigheden bereiden we leerlingen voor op een dynamische toekomst vol, soms nu nog onbekende, mogelijkheden en uitdagingen.