Hieronder een overzicht van de lestijden per afdeling

Lestijden

Lesuitval en opvanguren

Door verschillende omstandigheden zijn roosterwijzigingen onvermijdelijk. De wijzigingen worden dagelijks zo gemaakt, dat onze leerlingen van de brugklassen en de tweede klassen zoveel mogelijk vervangende lessen krijgen. Er zijn in principe geen tussenuren. Soms ben je eerder klaar, doordat de lessen worden verplaatst. In de bovenbouw is het wel mogelijk dat er tussenuren zijn. Bij bijzondere gelegenheden, wanneer lesuitval van tevoren is te voorzien, worden aparte roosterwijzigingen gemaakt. Het gaat hier om roosterwijzigingen veroorzaakt door ziekte, excursies, werkweken, schoolexamenperiodes, schriftelijke examens en dergelijke.