Het Regius College is een veilige school! Dat is ook nodig, want een veilige school is een school waar jij en onze medewerkers met plezier leren en werken en waar iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. In ons veiligheidsbeleid geven we een samenvattende beschrijving van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van met name de sociale veiligheid op school.

Om pesten te voorkomen, en wanneer het gebeurt dit te stoppen, werken we met een anti-pestprotocol. meer hierover vind je onder de pagina ‘anti-pestprotocol’.

Veiligheidsconvenant

Het Regius College heeft samen met andere scholen in Schagen, de gemeente en politie een veiligheidsconvenant opgesteld. Het doel is het in stand houden van een veilig klimaat in en om de school. In het convenant zijn specifieke richtlijnen opgenomen.