Om pesten te voorkomen, en wanneer het gebeurt dit te stoppen, werken we met een anti-pestprotocol en zijn er anti-pest coördinatoren op elke school aanwezig. Dit zijn:

Leerweg vmbo basis/kader: Mevrouw Kraan
Leerweg vmbo TL: De heer Entes
Leerweg praktijkonderwijs: De heer Koningsveld
Leerweg havo/vwo: De heer Tetelepta

Hieronder vind je een downloadbutton naar ons anti-pestprotocol.

Anti-pestprotocol