Bij kwesties rondom sociale veiligheid of bij klachten kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) zich altijd wenden tot één van de interne vertrouwenspersonen van de school of de externe vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen

mevrouw I. Sprenkeling:              locatie Emmalaan en Hofstraat

mevrouw E. Eisses:                      locatie Emmalaan en Hofstraat

de heer H. Rijkenberg:                 locatie Oranjelaan

mevrouw M. de Jager:                 locatie Oranjelaan

mevrouw T. Schep:                       locatie Wilhelminalaan

de heer M. Leijssius:                    locatie Wilhelminalaan

externe vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersonen hebben we ook een externe vertrouwenspersoon van de organisatie Gimd: mevrouw P. de Jong

Vertrouwensinpecteur

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)

• psychisch en fysiek geweld

• discriminatie en radicalisering

In bepaalde gevallen is een bestuur verplicht om met de vertrouwensinspectie te overleggen. Dat is aan de orde wanneer het mogelijk gaat om seksueel geweld tegen kinderen en jongeren in het onderwijs (zogenaamde meld-, overleg- en aangifteplicht).

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.