Heb jij of je ouder/verzorger een klacht? Bespreek dit eerst met de docent of mentor en indien nodig met de teamleider. Je kunt je ook wenden tot een van de vertrouwenspersonen van de school. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de directie van de locatie.

In vrijwel de meeste gevallen leidt dit tot een oplossing en hoeft er geen beroep gedaan te worden op de formele klachtenregeling.

De klacht wordt een formele klacht indien de afhandeling, gelet op de aard van de klacht, niet via de hiervoor genoemde weg mogelijk is, of als deze niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden. In dat geval is er sprake van een formele klacht en kan je een beroep doen op de klachtenregeling.

De klachtenprocedure en beroepsmogelijkheden met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen vind je in het examenreglement.

De afhandeling van klachten vindt dus vooral binnen de school plaats. Als dit niet lukt, is het altijd nog mogelijk om de klacht in te dienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen.