Vanaf de bovenbouw krijg je te maken met examens. Je maakt schoolexamens en in het laatste leerjaar ook centrale examens. In het examenreglement staan alle regels rondom het school- en centraal examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staan alle schoolexamens met daarbij belangrijke informatie zoals de weging van een examen, wat je moet leren en of het examen te herkansen is.

Examenreglement

Programma van toetsing & afsluiting havo/vwo

Examenboekje 2024 havo/vwo

Examenboekje 2024 VBK

Programma van toetsing & afsluiting vmbo

Inhalen PTA

Commissie van Beroep