Onze school hanteert een gedragscode voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers, waarin we aangeven wat de waarden en normen van de school zijn. We mogen elkaar hierop aanspreken en er zo voor zorgen dat deze gedragsregels goed worden nageleefd.