We voeren beleid dat is gericht op taalverrijking. Hiermee bedoelen we dat het talige vermogen jou en alle andere leerlingen vooruit gaat.

In het beleidsplan ’taalverrijking’ geven we per locatie aan welke ondersteuning we aanbieden binnen en buiten de klas. Onder de downloadbuttons vind je dit beleidsplan en een samenvattend stuk over dyslexie terug.