Als leerling op het Regius College heb je rechten en plichten. Rechten wil zeggen dat je ergens recht op hebt. Dus dat je toets op tijd wordt nagekeken, dat het huiswerk op tijd wordt opgegeven, dat je mee mag praten over zaken die spelen op school. Daarnaast heb je ook plichten. Dat betekent dat van jou ook verwacht wordt dat je bijvoorbeeld op tijd op school bent en je je aan de schoolregels houdt. Deze rechten & plichten staan in het leerlingenstatuut. In elk gebouw vind je de schoolregels ook herkenbaar terug.

Leerlingenstatuut