Europees Sociaal Fonds voor praktijkonderwijs

Ons praktijkonderwijs maakt gebruik van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027). Dit in het kader van de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. De subsidie is aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze extra gelden worden gebruikt om jou als leerling goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen. Concreet betekent dit dat we de stagebegeleiding uitbreiden, we meerdere branchegerichte cursussen aanbieden en dat we de praktijkvakken verder kunnen professionaliseren.