Aan het einde van elk leerjaar wordt voor elke leerling de bevordering naar het volgende leerjaar bepaald. Dit doen we aan de hand van bevorderingsnormen. De bevorderingsnorm van havo/vwo vindt je hieronder, die van vmbo/pro volgt spoedig.