Op school organiseren we een groot aantal activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief, creatief en levensbeschouwelijk terrein. De meeste van deze activiteiten hebben een verplicht karakter.

Kennismakingsdagen en teambuilding

In je eerste schoolweek in de brugklas zijn er kennismakingsdagen. Via leuke activiteiten maak je kennis met je mentor en je klasgenoten. In de tweede en derde klassen doe je aan het begin van het jaar mee aan een teambuildingsdag, waarbij gezamenlijke, individuele en groepsopdrachten zorgen voor hernieuwde kennismaking met elkaar.

In de bovenbouw start je het begin van het schooljaar met teambuildingsactiviteiten met de mentorgroepen. We doen dit omdat in de bovenbouw de mentorgroepen niet meer gevormd worden door één klas. De lessen van de verschillende vakken volg je in wisselende samenstelling, omdat je verschillende vakkenpakketten kunt kiezen.

Teambuilding havo. Suppen.

Culturele vorming

We laten je kennismaken met zoveel mogelijk verschillende podiumkunsten: moderne dans, mime, toneel, cabaret en muziek. Ook organiseren we ieder jaar de Regius Kroon, waar je deel aan kunt nemen.

Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo bezoeken voorstellingen en dergelijke voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming (CKV), Latijnse taal en cultuur (LTC) en Griekse taal en cultuur (GTC).

Sportdagen

Het is een traditie dat elke klas één keer per jaar een sportdag heeft. Wil je nog meer op sportgebied? Dan kun je meedoen in een van onze teams die deelnemen aan de Olympic Moves.

Excursies & werkweek

Gedurende het schooljaar organiseren we verschillende excursies. Het aanbod verschilt per jaar. Voor de voorexamenklassen is er de werkweek. Tijdens deze week onderneem je verschillende activiteiten die passen binnen de praktische opdrachten van verschillende vakken of die bijdragen aan je algemene ontwikkeling.

Klassenactiviteiten

Samen met je mentor onderneem je in de loop van het jaar een aantal gezellige activiteiten, variërend van een klassenavond, een discoavond met de andere klassen van hetzelfde leerjaar, tot de viering van Sinterklaas en Kerstmis. In de examenklassen geven de mentoren een feestelijk tintje aan de diploma-uitreiking.

Regius 123 Feest

Ieder jaar is voor iedere Regius leerling uit leerjaar 1, 2 en 3 een groot feest in Alpha. Ook kan je helpen bij de organisatie hiervan. Meer weten? Bekijk het gauw hier.