Regius College Schagen

Regius regelingen

Op deze pagina vindt u Regius-brede regelingen en documenten. Locatiespecifieke documenten vindt u elders op onze website bij de desbetreffende locatie via "Praktische zaken" - "Belangrijke documenten", of door de links "Belangrijke documenten" direct hieronder aan te klikken:

Belangrijke documenten Wilhelminalaan - havo/vwo: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan - onderbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Hofstraat - bovenbouw vmbo BL/KL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Oranjelaan - vmbo TL: Belangrijke documenten
Belangrijke documenten Emmalaan Praktijkonderwijs: Belangrijke documenten

  Naam   Grootte  
avg-info ouders (108 KB)
Beleidsplan taalverrijking (290 KB)
Dyslexie op het Regius College-samenvatting vanuit taalverrijkingsplan (289 KB)
Gedragscode Regius College (296 KB)
Gedragscode Regius College versie 2020-10-28 (1) (296 KB)
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Regius College (80 KB)
hoofdstuk ondersteuning schoolgids 2018-2019 (194 KB)
Informatiebeveiligings- en privacybeleid (248 KB)
Inkoopbeleid Regius College - maart 2021 (363 KB)
Integriteitscode Regius College Schagen (134 KB)
Internetprotocol Regius College (41 KB)
jaarverslag 2019 (3 MB)
Klachtenregeling - bijlage overzicht vertrouwenspersonen (172 KB)
Klachtenregeling Regius College Schagen (167 KB)
Klokkenluidersregeling Regius College Schagen (179 KB)
Leerlingenstatuut Regius College (99 KB)
ondersteuningsprofiel Regius College - november 2020 (395 KB)
Ondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs - januari 2019 (311 KB)
Pestprotocol Regius College (167 KB)
Privacyreglement Regius College - maart 2021 (456 KB)
privacyverklaring leerlingen Regius College Schagen - maart 2021 (292 KB)
Protocol bewaartermijnen - bijlage E uitwerking bewaartermijnen (171 KB)
Protocol bewaartermijnen Regius College (446 KB)
Protocol gebruik camerabeelden (136 KB)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen (127 KB)
Regeling informatievoorziening gescheiden ouders (53 KB)
Regius Koers 2022 (4 MB)
Regius Schoolgids 07-20-algemeendeel (1 MB)
Regius Schoolgids Web-07-20-havo-vwo (699 KB)
Regius Schoolgids Web-07-20-praktijkonderwijs (536 KB)
Regius Schoolgids Web-07-20-vmbo-deel (558 KB)
Reglement Raad vanToezicht Regius College - november 2020 (506 KB)
Richtlijn bij ongeoorloofd verzuim, schorsing en verwijdering (326 KB)
schoolgids hoofdstuk financien 2020-2021 (108 KB)
sectorwijzer havo vwo 2020-2021 (157 KB)
sectorwijzer vmbo-pro 2020-2021 (155 KB)
Statuten St. Regius College Schagen (34 KB)
Toelatingsbeleid Vmbo TL-leerlingen op Havo-afdeling-2019-2020 (244 KB)