Regius College Schagen

Regius regelingen

Hieronder vindt u de Regius brede regelingen en documenten. De locatiespecifieke documenten vindt u elders op de website onder de betreffende locatie (praktische zaken/belangrijke documenten).