Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

De schoolpsycholoog

Er er een schoolpsycholoog in dienst bij het Regius College, voor twee dagen per week. Aanmelding gebeurt via de zorgcoördinator. Er zijn zeer korte lijnen met externe hulpverleners. Contact met een hulpverlener gebeurt altijd na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

De schoolpscycholoog:

  • wordt na overleg met de ondersteuningscoördinator ingezet bij probleemverheldering en geeft waar nodig advies voor verdere verwijzing;
  • voert indien gewenst een aantal individuele begeleidingsgesprekken;
  • voert adviserende gesprekken met ouders;
  • adviseert mentoren, leerlingbegeleiders en lesgevende docenten;
  • neemt deel aan bijeenkomsten van het MDO  en, indien gewenst, aan het intern Zorgteam;
  • verzorgt op verzoek informatiebijeenkomsten voor mentoren en docenten.