Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ons onderwijs

De uitgangspunten van het onderwijs binnen het vmbo en praktijkonderwijs zijn de twee kernwaarden uit De Regius Koers 2022: 'Aandacht voor elkaar' en 'Werken aan goede resultaten'.

Wij verwijzen u voor meer informatie over ons onderwijs ook graag naar het vmbo deel van de schoolgids  en de filmpjes over onze locatie.

Op de locatie Emmalaan gaan doen en leren hand in hand. De leerlingen werken in leerdomeinen. Dit houdt in dat een aantal vakken dat met elkaar te maken heeft, aan elkaar is gekoppeld. In de leerdomeinen wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Elk leerdomein heeft naast lokalen een leerplein, waar leerlingen zelfstandig of samen met anderen kunnen werken.

Leerdomeinen 
Exactnatuur- en scheikunde, techniek, wiskunde, informatiekunde en rekenen
TalenNederlands, Engels en Duits
Mens & Maatschappij   aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levo (levensbeschouwelijke vorming)
Leefverzorging, biologie en lichamelijke opvoeding
Doehandvaardigheid, tekenen (beeldende vakken) en muziek

Naast het opdoen van kennis, leren de leerlingen ook allerlei vaardigheden zoals het maken van werkstukken, samenwerken, plannen enzovoorts.

Maatwerk 

Het Regius College biedt maatwerk voor leerlingen om aan hun verschillende ondersteuningsbehoeften te voldoen. De opgenomen maatwerkuren in de lessentabel helpen om de leeropbrengsten en leermotivatie te vergroten. Door keuzes aan te bieden en te werken aan talentontwikkeling, zijn leerlingen beter in staat om te leren op een manier die bij hen past.

Leerlingen worden op basis van hun ontwikkeling en resultaten door de docenten opgegeven voor maatwerkuren, of kunnen zichzelf opgeven voor extra hulp. Het feit dat ook leerlingen die een verkenningstraject voor doorstroom naar vmbo TL volgen, worden ondersteund binnen het maatwerk-plus programma, laat zien dat wij gericht zijn op het bieden van de best mogelijke ondersteuning aan al haar leerlingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle leerlingen maatwerk volgen, wat hen de kans biedt om te experimenteren met verschillende ondersteunings- en/of plusprogramma's. Het bespreken van de keuzes voor deze programma's in gesprekken met de mentor en vakdocenten zorgt voor nog meer gerichte ondersteuning voor de leerlingen.

Activiteiten

We vinden het ook belangrijk onze leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden aan te leren in het leslokaal, maar ook buiten de schoolmuren.

Het afsluiten van elke zesweekse periode met een markt, excursie of presentaties biedt leerlingen de mogelijkheid om in een andere context te leren en ervaringen op te doen die verder gaan dan de traditionele klasomgeving.

Het feit dat het Regius College ook activiteiten organiseert zoals sportdagen, kerstworkshops en Sinterklaas, toont aan dat de school erop gericht is om een aangename en veelzijdige leeromgeving te creëren voor haar leerlingen. Dit soort activiteiten biedt leerlingen de kans om nieuwe ervaringen op te doen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd plezier te hebben. Het is duidelijk dat de school gericht is op het bieden van een complete onderwijservaring voor haar leerlingen, zowel binnen als buiten het leslokaal.

Voorbereiding op een beroepsrichting

Aan het einde van het tweede leerjaar moeten de leerlingen van de onderbouw vmbo BL/KL een keuze maken voor een beroepsgerichte opleiding. In het eerste en tweede leerjaar nemen zij deel aan profieloriëntatie lessen en leren zij de verschillende profielen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kennen. Hierdoor zijn zij goed voorbereid op het instromen in het gekozen profiel in het derde leerjaar. Voor leerlingen met uitstekende cijfers is er ook de mogelijkheid om door te stromen naar het vmbo TL.