Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Bijzonder verlof

Regelmatig krijgt de schoolleiding verzoeken voor extra verlof buiten de schoolvakanties om. Hoewel ouders soms volledig van de redelijkheid overtuigd zijn, kan het verzoek in strijd zijn met de bepalingen die hiervoor door het ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep (wegens seizoensgebonden arbeid) uitsluitend buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, met uitzondering van de eerste twee weken na de zomervakantie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de schoolgids.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier voor bijzonder verlof is verkrijgbaar bij de administratie of is hieronder te downloaden. Een aanvraag moet minimaal zes tot acht weken voor aanvang ingediend worden bij de betreffende teamleider. Met hetzelfde formulier kan ook bijzonder verlof wegens familieomstandigheden aangevraagd worden. Voor deze regeling kunt u de schoolgids raadplegen, of de toelichting bij het aanvraagformulier lezen.

 bijzonder verlof - aanvraagformulier.pdf

 bijzonder verlof - toelichting op aanvraagformulier.pdf

 bijzonder verlof werkgeversverklaring.pdf