Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs
Voor leerlingen
kun je bij niemand anders terecht, dan kun je ons nu altijd bereiken via het volgende emailadres:  steljevraag@regiuscollege.nl  

Welke begeleiding bieden we?

Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt, signaleert en bespreekt leerlingen met de teamleider en met collega vakdocenten en onderhoudt contact met ouder(s)/verzorger(s).

De leerling kan bij de leerlingbegeleider terecht met vragen over verdriet, faalangst, eetproblemen, verlies van een familielid, gepest worden, discriminatie, seksuele intimidatie, zwangerschap, drugsgebruik, examenvrees, zelfdoding, sociale vaardigheden, en elk ander onderwerp.

Als de leerling klachten heeft over ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, agressie en geweld tussen een personeelslid en een leerling, dan kan hij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Voor ernstige en aanhoudende klachten kan een officiële schriftelijke klacht ingediend worden bij de sectordirectie. Zie hiervoor ook de klachtenprocedure.

De teamleiders van de locaties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in één of meer leerjaren van een locatie. Zij organiseren leerlingenbesprekingen, bespreken leerlingen indien nodig in het zorgteam. 

Iedere drie weken is er een overleg van de begeleiders van de locatie. Regelmatig schuiven ook externe deskundigen aan. Als de zorgcoördinator met externe deskundigen overlegt, dan doet hij dit in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Om leerlingen in het MDO te kunnen bespreken is vooraf toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig. 

Daarnaast is er een schoolpsycholoog in dienst bij het Regius College, voor twee dagen per week. Aanmelding gebeurt via de zorgcoördinator. Er zijn zeer korte lijnen met externe hulpverleners. Contact met een hulpverlener gebeurt altijd na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Dit is slechts een beknopte beschrijving van onze begeleiding, maar wilt u liever een beschrijving van de volledige begeleiding, dan kunt u het Ondersteuningsplan of het hoofdstuk Ondersteuning uit de Schoolgids downloaden.

 

 

Emovo-onderzoek

In het najaar van 2016 hebben wij deelgenomen aan het door de GGD uitgevoerde Emovo-onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio. Leerlingen uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs uit de regio vullen via internet klassikaal op school een vragenlijst in over onder andere hun gezondheid en welzijn, leefstijl, relaties en thuissituatie. Na het invullen van deze vragen krijgt elke leerling een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies op maat. Ook kunnen jongeren zich aanmelden voor een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige als zij daar behoefte aan hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor scholen, gemeenten en GGD. De school krijgt inzicht in de belangrijkste gezondheidsproblemen van de eigen leerlingen en kan hier het schoolgezondheidsbeleid op aanpassen. GGD en gemeenten kunnen aan de hand van de resultaten van het onderzoek hun gezondheids- en jeugdbeleid verder ontwikkelen en aanpassen. 

Hieronder de resultaten van het Emovo-onderzoek.

 Emovo 2016 - Regius College Vmbo en Praktijkonderwijs (1).pdf