Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Deelouderraad (DOR)

Regius College Praktijkonderwijs heeft tevens een ouderraad die meedenkt over allerlei schoolzaken en betrokken is bij het helpen en organiseren van diverse activiteiten bijvoorbeeld: rond Sinterklaas de Playbackshow, in het voorjaar onze Lentemarkt en aan het eind van het schooljaar het afscheid van onze 4e jaars leerlingen. Ook helpen zij bij diverse buitenschoolse activiteiten zoals, de sportdag en de waterdag.

De Deelouderraad bestaat momenteel uit 5 ouders en de teamleider. Ze komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de DOR, dan kunt u zich aanmelden bij de mentor. De teamleider maakt vervolgens een afspraak met u.