Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Medezeggenschap

Het Regius College heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben de afdelingen Havo/Vwo, Vmbo en de Praktijkschool ieder hun eigen medezeggenschapsraad (MZR).

MZR Havo/Vwo

De MZR Havo/Vwo bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij worden gekozen uit deze drie geledingen. De zittingsduur van elk lid is vier jaar. Hiervoor is een rooster van aftreden opgesteld. Zolang zij deel uitmaken van de school zijn zij direct herkiesbaar. Omdat de populatie leerlingen en daarmee de ouders/verzorgers voortdurend wisselt, is de MZR steeds op zoek naar kandidaten om de openvallende plaatsen te bezetten. De onderwerpen die de MZR bespreekt met de sectordirectie, hebben te maken met onderwijs en huisvesting. Eigenlijk gaat het hier om alle onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen de sector.

Samenstelling

De MRZ Havo/Vwo bestaat uit de volgende personen:
Namens personeel:  de heer B. Golbach (voorzitter), mevrouw C. van der Heijden, de heer S. den Braber, mevrouw B. Meijer.
Namens ouders/leerlingen:  de heer M. Stumpe, mevrouw I. Nieuwenhuizen.
Namens leerlingen: de heer M. Vermeer, de heer W. Korf.

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de MZR Havo/Vwo kunt u zich richten tot de heer B. Golbach  (MZRHV@regiuscollege.nl).

De MZR van Havo/Vwo is via onderstaand postadres te bereiken:
Postbus 282
1740 AG  SCHAGEN
of via: info@regiuscollege.nl