Veiligheid in en om de school

In onze regio werken de politie, de scholen in Schagen en de gemeente Schagen, integraal samen op het gebied van een goed preventief jeugdbeleid. We investeren in een goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en veiligheidspartners, gericht op vroegtijdig signalen herkennen, deze integraal kunnen duiden en aansluitend op wat nodig is, af te stemmen.

In onze regio werken de politie, de scholen in Schagen en de gemeente Schagen, integraal samen op het gebied van een goed preventief jeugdbeleid. We investeren in een goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en veiligheidspartners, gericht op vroegtijdig signalen herkennen, deze integraal kunnen duiden en aansluitend op wat nodig is, af te stemmen.

Onze contact agent is Joost Esseveld. Hij heeft structureel afstemming met de medewerkers van onze leerlingenbalie. Om die reden staat er regelmatig een politieauto voor de deur bij een van de locaties op de campus. We waarderen de samenwerking via deze korte lijnen.