In het jaarplan van de school wordt aangegeven hoe de school uitvoering geeft aan het Strategische Koersplan (schoolplan). De Regius Koers is leidend tot januari 2024 en vanaf dan is de Pontis Koers van kracht. De Pontis Koers vind je hier.

Downloads