Regius College Schagen

Schoolkosten

Het hoofdstuk over financiën in de schoolgids bevat meer informatie over de schoolkosten waar ouders mee te maken krijgen, zoals gratis schoolboeken, de vrijwillige ouderbijdrage, opleidingskosten, verzekeringen, etc. Daarnaast wordt beschreven bij welke organisaties ouders terecht kunnen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en de ouderbijdrage. Ten slotte wordt informatie verstrekt over de kwijtscheldings- en reductieregeling.

Schoolgids 22-23 - hoofdstuk financien - december 2022.pdf