De welbekende telefoontas zal bij vmbo/pro nog in het lokaal hangen maar niet meer worden gebruikt. Vanaf 30 oktober start hier namelijk de pilot ‘kluis of thuis’. De kern van deze pilot is vooral betere aandacht in de les en tijdens het leren, maar ook fijn sociaal contact met medeleerlingen en docenten.

Leerlingen en ouders zijn hier eerder over geïnformeerd. Aan het einde van de pilot komt er een evaluatie in overleg met medewerkers, ouders en leerlingen en wordt deze pilot mogelijk doorgevoerd ook op de andere locaties.