Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Examenreglement en PTA's

De examenkandidaten kunnen vóór 1 oktober het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de website downloaden.

In het examenreglement worden de rechten en plichten van de examenkandidaten en de school beschreven. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een overzicht van alle vakken. Hierin wordt beschreven welke toetsen, praktische opdrachten, werkstukken en afsluitingen dienen te gebeuren voor het schoolexamen en welke onderdelen in het Centraal Examen aan bod komen. Er is een PTA voor leerjaar 3 en 4.

Belangrijke documenten