Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Kwaliteitszorg

Of je nu leerling bent, docent, conciërge of leidinggevende, iedereen leert hier elke dag weer met elkaar en van elkaar.
We gebruiken hierbij vijf vragen als leidraad:

  • doen we de goede dingen?
  • doen we de dingen goed?
  • hoe weten we dat?
  • vinden anderen dat ook?
  • wat gaan we nu doen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zetten we regelmatig vragenlijsten uit, organiseren we panelavonden en nemen we interviews af onder ouders, leerlingen en personeel. Ook de inspectiebezoeken en contacten met basisscholen en vervolgopleidingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Het Regius College presenteert haar schoolprestaties via de website Scholen op de Kaart. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan online zien hoe het Regius College presteert ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slagingspercentage, doorstroomcijfers, gerealiseerde onderwijstijd, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen, worden hier getoond.

Op de site van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl vindt u de onderwijsrapporten en opbrengstenoordelen.