Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Examenreglement en PTA's

De examenkandidaten kunnen vóór 1 oktober het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de website downloaden.

In het examenreglement worden de rechten en plichten beschreven van de examenkandidaten en de school. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een overzicht van alle vakken waarin beschreven wordt welke toetsen, praktische opdrachten, werkstukken en afsluitingen plaats dienen te vinden voor het schoolexamen, en welke onderdelen in het Centraal Examen aan bod komen. Er is een PTA voor leerjaar 3 en 4.

Belangrijke documenten