Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Informatie voor ouders

Gaat uw zoon of dochter voor zijn of haar maatschappelijke stage (MaS)? Of is uw zoon of dochter begonnen en heeft u daar vragen over? Hier vindt u informatie over de MaS voor uw zoon of dochter.

Algemene informatie

De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren voor te bereiden op hun rol in de samenleving en is een initiatief van de overheid om alle leerlingen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Het doel is om hen te laten ervaren hoe het is om zich in te zetten voor anderen. Voor meer informatie over de maatschappelijke stage kunt u terecht op www.movisie.nl.                                                                                     

Hoeveel uur maatschappelijke stage lopen de leerlingen?

Leerlingen verrichten in het tweede leerjaar (vmbo B/K) en het derde leerjaar (vmbo TL en havo/vwo) van het huidige schooljaar (maximaal) 20 uur vrijwilligerswerk in het kader van de maatschappelijke stage. Daarvan mag maximaal 10 uur intern stage worden gelopen.

Hoe vindt een leerling een stageplaats?

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats voor de maatschappelijke stage, individueel of in groepjes, en de stage wordt buiten het lesrooster om uitgevoerd tot juni van het betreffende schooljaar. Mentorlessen (vmbo BL/KL/TL tijdens maatschappijleer) worden gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij het vinden van een stageplaats, waarbij er voorbeelden worden gegeven en de interesses van de leerlingen worden besproken. Een speciale website http://mas.regiuscollege.nl wordt gebruikt om deze ondersteuning te bieden.

Daarnaast wordt ieder jaar in september een stagemarkt georganiseerd. De leerlingen zijn verplicht om deze markt te bezoeken. Tijdens de markt presenteren diverse vrijwilligersorganisaties zich aan de leerlingen en hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich aan te melden bij één van de deelnemende organisaties.

Hoe vraagt of meldt een leerling een stage aan?

  • Ga naar: http://mas.regiuscollege.nl en log in (met de leerlingcode);
  • Kies voor stages;
  • Ga naar stage aanmelden (of via de vacaturebank stage aanklikken);
  • Vul hier alle gegevens in over je stageplek;
  • Kies voor stage indienen;
  • Na goedkeuring krijgt u een bericht in uw mailbox. Ook de leerling ontvangt dit bericht. Als bijlage van de mail wordt het contract bijgevoegd en kan dit uitgeprint worden. Het ondertekende contract moet op school worden ingeleverd.
    Pas na inlevering van het contract mag aan de stage worden begonnen!

Stagecontract   

Het is van belang te weten dat er voor elke stage een stagecontract moet worden afgesloten met de stagegever. Het stagecontract kan door de leerling zelf worden afgedrukt nadat de stage is goedgekeurd door de mentor, leermeester of SB begeleider. De leerling mag pas starten met de stage als het ondertekende contract op school is ontvangen. Dit is onder meer belangrijk in verband met de verzekering van de leerling.                                                                                                                                                            

Wat kunt u doen?

Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ideeën of klussen? Zoals een speeltuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken, of bent u zelf actief in een vereniging waarbij inzet van vrijwilligers fijn zou zijn? Geef dat aan ons door. Als u tips of opmerkingen hebt dan horen we dat graag via maatschappelijkestage@regiuscollege.nl. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de MaS steeds doorontwikkelt en verbetert.

T. Stad, stagecoördinator havo/vwo
M. Zonneveld en W. Sintenie, stagecoördinatoren vmbo TL
T. Bijpost, stagecoördinator vmbo BL/KL