Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Informatie voor ouders

Gaat uw zoon of dochter voor zijn of haar maatschappelijke stage (MaS)? Of is uw zoon of dochter begonnen en heeft u daar vragen over? Hier vindt u informatie over de MaS voor uw zoon of dochter.

Algemene informatie

De maatschappelijke stage is in het leven geroepen om jongeren nog beter voor te bereiden op hun rol en bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage is een initiatief van de overheid die alle leerlingen kennis wil laten maken met vrijwilligerswerk en hen wil laten ervaren hoe het is om je in te zetten voor anderen. Voor meer informatie over de maatschappelijke stage kunt u kijken op www.movisie.nl.                                                                                     

Hoeveel uur maatschappelijke stage lopen de leerlingen?

Leerlingen verrichten in het tweede leerjaar (vmbo B/K) en het derde leerjaar (vmbo TL en havo/vwo) van het huidige schooljaar (maximaal) 20 uur vrijwilligerswerk in het kader van de maatschappelijke stage. Daarvan mag maximaal 10 uur intern stage worden gelopen.

Hoe vindt een leerling een stageplaats?

De leerlingen zoeken zelf (individueel of in groepjes) een stageplaats. De stage wordt, buiten het lesrooster om, uitgevoerd in de periode tot juni van het betreffende schooljaar. Om de leerlingen te ondersteunen bij het zelf zoeken en vinden van een stageplaats, wordt er tijdens de mentorlessen (vmbo BL/KL/TL tijdens maatschappijleer) aandacht besteed aan de maatschappelijke stage. Tijdens de lessen worden er voorbeelden gegeven en wordt de leerling gevraagd naar zijn of haar ideeën en interesses voor activiteiten in het kader van de maatschappelijke stage. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale website: http://mas.regiuscollege.nl.

Daarnaast wordt ieder jaar in september een stagemarkt georganiseerd. De leerlingen zijn verplicht om deze markt te bezoeken. Tijdens de markt presenteren diverse vrijwilligersorganisaties zich aan de leerlingen en hebben de leerlingen de mogelijkheid om zich aan te melden bij één van de deelnemende organisaties.

Hoe vraagt of meldt een leerling een stage aan?

  • Ga naar: http://mas.regiuscollege.nl en log in (met de leerlingcode);
  • Kies voor stages;
  • Ga naar stage aanmelden (of via de vacaturebank stage aanklikken);
  • Vul hier alle gegevens in over je stageplek;
  • Kies voor stage indienen;
  • Na goedkeuring krijgt u een bericht in uw mailbox. Ook de leerling ontvangt dit bericht. Als bijlage van de mail wordt het contract bijgevoegd en kan dit uitgeprint worden. Het ondertekende contract moet op school worden ingeleverd.
    Pas na inlevering van het contract mag aan de stage worden begonnen!

Stagecontract   

Belangrijk om te weten is dat er bij elke stage een stagecontract moet worden afgesloten met de stagegever. Dit contract kan de leerling zelf printen zodra de stage is goedgekeurd door de mentor/leermeester/SB begeleider. De leerling mag pas aan de stage beginnen als het getekende contract op school is ontvangen! Dit heeft onder andere te maken met de verzekering van de leerling.                                                                                                                                                                 

Wat kunt u doen?

Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) ideeën of klussen? Zoals een speeltuin die wel een opknapbeurt kan gebruiken, of bent u zelf actief in een vereniging waarbij inzet van vrijwilligers fijn zou zijn? Geef dat aan ons door. Als u tips of opmerkingen hebt dan horen we dat graag via maatschappelijkestage@regiuscollege.nl. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de MaS steeds doorontwikkelt en verbetert.

T. Stad, stagecoördinator havo/vwo
M. Zonneveld en W. Sintenie, stagecoördinatoren vmbo TL
T. Bijpost, stagecoördinator vmbo BL/KL