Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Informatie voor organisaties

Regius College Schagen is een school die midden in de samenleving staat. De school heeft een opdracht naar de samenleving: leerlingen bekwamen in tal van vaardigheden die voor hen als toekomstige burgers belangrijk zijn. In dit kader heeft de school een verplichting: alle leerlingen dienen tijdens hun schoolloopbaan normaliter 30 uur te besteden aan maatschappelijke stage. Voor het huidige schooljaar is dat terruggebracht naar 20 uur. De stage vindt buiten het lesrooster om plaats.

Wat is een maatschappelijke stage (MaS)?

De term “maatschappelijke stage” wordt omschreven als een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Zo leren zij verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. Met een stage in het vrijwilligerswerk verbreden jongeren hun interesses waardoor zij zich beter voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Wat is het belang voor onze leerlingen?

Voor de leerlingen levert de stage een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling.

 • Ze leren dat ze andere mensen kunnen helpen en iets voor hen kunnen betekenen zonder financiële beloning;
 • Ze leren een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap;
 • Ze leren samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen;
 • Ze werken aan hun zelfvertrouwen. Jongeren komen in aanraking met voor hen nieuwe, totaal andere situaties, buiten de schoolomgeving.

Wat is het belang voor uw organisatie?

De maatschappelijke stage kan een goede ingang zijn om jongeren bekend te maken met het vrijwilligerswerk en hun interesse te wekken. Jongeren van nu zijn immers de vrijwilligers van de toekomst.

Wat verwachten we van u?

Voor de begeleiding van onze leerlingen wordt van u verwacht dat u:

 • Een zinvolle stage biedt: een leerling zal niet gemotiveerd zijn als hij of zij weinig te doen heeft en zich verveelt;
 • Uitleg geeft over de taak die gedaan moet worden;
 • Open staat voor vragen;
 • Een oogje in het zeil houdt;
 • Het werk nabespreekt;
 • De leerling beoordeelt.

Speciale website

Tijdens het gehele traject  maken de leerlingen gebruik van een eigen website. Op deze site worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Ook kunnen de leerlingen op deze site stageplaatsen (vacatures) aanmelden én vinden.

Hoe zit het met de verzekering van de leerling?

De stageplek heeft een eigen verantwoordelijkheid en moet ervoor zorgen dat het eigen personeel en klanten of cliënten verzekerd zijn. Het is verstandig om deze verzekering nog even te controleren voordat de maatschappelijke stages beginnen. Daarbij moet u letten op het soort dekking en welke voorwaarden uw verzekeraar stelt. Soms is het bijvoorbeeld nodig om voor aanvang van een stage de stagelocatie en -data door te geven aan uw verzekeraar. Maar ook scholen zijn verantwoordelijk voor de verzekering van hun leerlingen. Dus ook tijdens de maatschappelijke stage. Deze verzekering houdt in dat leerlingen recht hebben op een vergoeding als ze schade of letsel oplopen tijdens hun stage.

De gemeente Schagen heeft per 1 januari 2010 een collectieve verzekering afgesloten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. Hiertoe worden ook maatschappelijke stagiaires en mantelzorgers gerekend. De verzekering gaat automatisch in voor alle vrijwilligers die aan de criteria voldoen. De verzekering is een aanvulling en betekent dat als de vrijwilliger bij een andere verzekering de schade kan verhalen, men daar eerst gebruik van moet maken. Vragen hierover kunnen via de mail worden gesteld aan vrijwilliger@lippmann.nl of telefonisch via 070 - 3028985.
Ook de gemeente Hollands Kroon heeft een collectieve verzekering afgesloten voor het vrijwilligerswerk.

Welk werk mogen kinderen van 13, 14 en 15 jaar doen tijdens hun maatschappelijke stage en hoe lang?

Zie hiervoor de informatie die wordt gegeven op de site van de Rijksoverheid: klik hier voor deze informatie.

Vacature aanmelden

Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen hun vacatures digitaal aanmelden via www.regiuscollege.nl. Eerst kiest u in het menu bovenin voor "Ons onderwijs" en daarna kiest u voor "Maatschappelijke stage". Wanneer u vervolgens kiest voor "Aanmelden vacature(s)" wordt u doorgelinkt naar het aanmeldformulier.

De vacature wordt vervolgens beoordeeld door onze coördinatoren en indien akkoord geplaatst. U ontvangt dan op het door u opgegeven mailadres een uitdraai van deze vacature met alle gegevens.

Voordat een leerling "solliciteert" op een functie in de vacaturebank, moet eerst contact worden opgenomen met de opgegeven contactpersoon. Als blijkt dat het een geschikte stageplek is voor deze leerling en de stagebieder hem of haar deze stage wil aanbieden, kan hij of zij zich via een speciale applicatie aanmelden voor een vacature (zie tab "leerlingen").

Documenten

De leerlingen zoeken zelf (individueel of in groepjes) een stageplaats. Er zijn stageplaatsen te vinden op de speciale website maar de leerling kan ook zelf een stageplaats aandragen.

Als de leerling en de stagegever akkoord zijn, moet ook de mentor nog goedkeuring aan deze stage geven.
Voordat de leerling stage gaat lopen, sluit hij of zij eerst een stagecontract af met de betreffende stagegever, mede ondertekend door ouder(s)/verzorger(s), waarin in de bijlage onder andere de wederzijdse verwachtingen, zoals de werkhouding van de leerling maar ook de begeleiding van de stagegever naar de leerling toe, staat beschreven.
 
Als het contract nog niet is afgesloten (ondertekend) en ingeleverd op school bij de administratie van de maatschappelijke stage, mag de leerling nog niet met de stage beginnen.

Als stagegever krijgt u te maken met drie documenten:

 • Het stagecontract (uitleg zie hierboven);
 • Het logboek (uitleg zie hieronder);
 • Een beoordelingsformulier.

Deze formulieren kunnen de leerlingen zelf downloaden en meenemen naar het stageadres. Het logboek kunnen de leerlingen op de site bijhouden en uitprinten na afloop van de stage. Het is belangrijk het logboek van de leerling te controleren en na afloop van de stage te ondertekenen. Wij verzoeken u ook na afloop van de stage het beoordelingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
 
De stagebegeleider van de stagebiedende organisatie ondersteunt de leerling en beoordeelt de stage.
De mentor zorgt voor de individuele begeleiding. 
Op school is de stagecoördinator verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van de leerlingen.

Bij voorkomende problemen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de stagecoördinator.

Contact

U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0224 - 297841.
Of mail naar maatschappelijkestage@regiuscollege.nl.

Wij wensen u een prettige maatschappelijke stage met onze leerling(en).

T. Stad, stagecoördinator havo/vwo
M. Zonneveld en W. Sintenie, stagecoördinatoren vmbo TL
T. Bijpost, stagecoördinator vmbo BL/KL