Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Informatie voor leerlingen

Wat is een maatschappelijke stage?

Bij de maatschappelijke stage (MaS) gaat het erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. Naast leerzaam voor jezelf en waardevol voor de samenleving is vrijwilligerswerk vooral heel erg leuk! De maatschappelijke stage is een initiatief van de overheid die jou kennis wil laten maken met vrijwilligerswerk en je wil laten ervaren hoe het is om je in te zetten voor anderen.

Algemene informatie

 • In het huidge schooljaar moet je in de tweede klas van het vmbo B/K en de derde klas van het vmbo TL en havo/vwo, 20 uur maatschappelijke stage lopen (waarvan maximaal 10 uur intern, bijvoorbeeld open dag of helpen van andere leerlingen met wiskunde);
 • Voordat je aan een stage begint moet je de stage hebben aangemeld en het stagecontract hebben ingeleverd (de stage-uren tellen pas mee als het getekende contract is ingeleverd en alles is geregeld);
 • De uren vinden buiten het lesrooster plaats;
 • Je stage(s) heb je afgerond vóór juni van het betreffende schooljaar.

Eisen aan de maatschappelijke stage

 • Het werk is onbetaald. Je werkt voor anderen of voor de samenleving;
 • Je kunt alleen bij een organisatie stage lopen die geen winst hoeft te maken.

Hoe vind je een maatschappelijke stage?

Je kunt vacatures vinden op de speciale MaS-website, maar je kunt ook zelf op zoek gaan naar een stageplek. Vraag bijvoorbeeld bij je (sport)vereniging of ze daar vrijwilligers kunnen gebruiken. Om je te ondersteunen bij het zelf zoeken en vinden van een stageplaats wordt er tijdens de mentor-/SB-lessen (bij vmbo TL bij maatschappijleer) aandacht besteed aan de maatschappelijke stage.

Hoe vraag of meld je een stage aan op het Regius College?

 • Ga naar: http://mas.regiuscollege.nl en log in met je leerlingcode;
 • Kies voor stages;
 • Ga naar stage aanmelden (of via de vacaturebank stage aanklikken);
 • Vul hier alle gegevens in over je stageplek;
 • Kies voor stage indienen;
 • Na goedkeuring door je mentor/stagecoördinator krijgen je ouder(s)/verzorger(s) en jijzelf een bericht in de mailbox. In de bijlage van dit bericht vind je het stagecontract. Onderteken het contract en lever dit in op school in lokaal B71.
  Pas na inlevering van het contract mag je aan je stage beginnen.

Tijdens de stage

 • Houd het online logboek bij. Iedere keer dat je op stage bent geweest noteer je dat in je logboek;
 • De stagebegeleider vult na afloop een beoordelingsformulier in (te vinden op de website: http://mas.regiuscollege.nl bij documenten);
 • Aan het eind van je stage vul je zelf het evaluatieformulier in.

Direct na afloop van je stage

 • Zet (upload) je het ingevulde evaluatie- en beoordelingsformulier bij de documenten op de applicatie voor de maatschappelijke stage;
 • Stuur je een berichtje via de MaS dat je stage kan worden afgerond.

Nadere informatie

Verdere informatie over de stage kun je vinden op de MaS-website (waar je ook je beoordelings- en evaluatieformulier kunt downloaden). Je kunt je stagebegeleider ook wijzen op de informatie die op de site www.regiuscollege.nl staat.

Vragen en of opmerkingen kun je mailen naar maatschappelijkestage@regiuscollege.nl. Of kom langs in lokaal B71.

Succes bij het zoeken en vinden van een stageplek!

T. Stad, stagecoördinator havo/vwo
M. Zonneveld en W. Sintenie, stagecoördinatoren vmbo TL
T. Bijpost, stagecoördinator vmbo BL/KL