Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Algemene informatie

Wat is maatschappelijke stage?

Tijdens de middelbare schooltijd doen scholieren minimaal 30 uur maatschappelijke stage, waarbij ze vrijwilligerswerk doen en in contact komen met verschillende groepen in de samenleving. Dit stimuleert jongeren om zich actief in te zetten voor anderen en om de samenleving op een andere manier te leren kennen. Naast vakken en leerresultaten besteden wij ook aandacht aan de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen, inclusief burgerschapsvorming.

Is de maatschappelijke stage hetzelfde als een beroepsstage?

Nee, de beroepsstage staat in het teken van een toekomstig beroep. De maatschappelijke stage staat los van de beroepsopleiding.

Het kan gebeuren dat een leerling tijdens een maatschappelijke stage zijn of haar professionele roeping vindt, maar dat is niet het uitgangspunt.

Ook kunnen leerlingen voor een beroepsstage een stagevergoeding krijgen. De maatschappelijke stage is onbetaald vrijwilligerswerk.

Hoe lang duurt een maatschappelijke stage?

• 3 havo/vwo: in het huidige schooljaar 20 uur (waarvan eventueel maximaal 10 uur intern)
• 3 vmbo TL en 2 vmbo BL/KL: in het huidige schooljaar 20 uur (waarvan eventueel maximaal 10 uur intern)

Is maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het lesprogramma?

Ja, vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht. Het succesvol afronden van de maatschappelijke stage is een vereiste voor het verkrijgen van het diploma. Indien een leerling in het derde leerjaar geen maatschappelijke stage heeft voltooid, kan dit mogelijk worden meegewogen bij de beslissing om de leerling over te laten gaan naar een hoger leerjaar, indien er twijfel bestaat.

Wat zijn voorbeelden van maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is bijvoorbeeld het geven van computerles aan ouderen in een verzorgingstehuis, of hen helpen met de boodschappen. Maar ook het meehelpen op de kinderboerderij, het organiseren van een activiteit met verstandelijk gehandicapten of het organiseren van een buurtfeest zijn goede voorbeelden.

Contact: maatschappelijkestage@regiuscollege.nl