Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Algemene informatie

Wat is maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schooltijd. Een maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken. De stage laat jongeren ontdekken hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Jongeren lopen tijdens hun schoolcarrière in het voortgezet onderwijs normaliter minimaal 30 uur stage. Zo leren zij de samenleving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage.

Memo maatschappelijke stage schooljaar 2021-2022

Naast aandacht voor vakken en betere leerresultaten bereiden wij de leerling breed voor op hun toekomst. We hebben een opdracht op het gebied van vorming en ontplooiing van leerlingen in wisselwerking met de omgeving (burgerschapsvorming). De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schooltijd.

In het huidige schooljaar willen wij met inachtneming van de corona-regelgeving onze leerlingen wel de mogelijkheid van de maatschappelijke stage bieden. Zij leren hierdoor de samenleving op een andere manier kennen en leveren hier een actieve bijdrage aan. Wel houden wij rekening met de extra onzekerheden die het huidige schooljaar voor leerlingen met zich mee kan brengen. Dit betekent dat onze leerlingen in het huidige schooljaar stage lopen voor een richttijd van maximaal 20 uur in plaats van 30 uur. Indien een leerling door omstandigheden of bezwaren niet kan deelnemen aan zijn of haar maatschappelijke stage, zal in overleg met de temleider naar een passend vervolgtraject gekeken worden.

Wij behouden ons het recht toe om wijzigingen door te voeren in het beleid van de maatschappelijke stage indien de ontwikkeling rondom corona en eventuele maatregelen dientengevolge vanuit de overheid ons hiertoe dwingen.

Is de maatschappelijke stage hetzelfde als een beroepsstage?

Nee, de beroepsstage staat in het teken van een toekomstig beroep. De maatschappelijke stage staat los van de beroepsopleiding.

Het kan gebeuren dat een leerling tijdens een maatschappelijke stage zijn of haar professionele roeping vindt, maar dat is niet het uitgangspunt.

Ook kunnen leerlingen voor een beroepsstage een stagevergoeding krijgen. De maatschappelijke stage is onbetaald vrijwilligerswerk.

Hoe lang duurt een maatschappelijke stage?

• 3 havo/vwo: in het huidige schooljaar 20 uur (waarvan eventueel maximaal 10 uur intern)
• 3 vmbo TL en 2 vmbo BL/KL: in het huidige schooljaar 20 uur (waarvan eventueel maximaal 10 uur intern)

Is maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het lesprogramma?

Ja, vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht. Leerlingen die geen maatschappelijke stage hebben afgerond, ontvangen geen diploma. Als in het derde leerjaar geen maatschappelijke stage is gelopen, wordt bij twijfel over de overgang naar een hoger leerjaar dit mogelijk meegewogen.

Wat zijn voorbeelden van maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is bijvoorbeeld het geven van computerles aan ouderen in een verzorgingstehuis, of hen helpen met de boodschappen. Maar ook het meehelpen op de kinderboerderij, het organiseren van een activiteit met verstandelijk gehandicapten of het organiseren van een buurtfeest zijn goede voorbeelden.

Contact: maatschappelijkestage@regiuscollege.nl