Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Kwaliteitszorg

Het Regius College doet voortdurend pogingen te analyseren in hoeverre zij als onderwijsinstelling voldoet aan de eisen die aan haar worden gesteld. Vanuit verschillende invalshoeken proberen wij de kwaliteit te bewaken. De resultaten van de leerlingen in alle leerjaren zijn van belang, maar ook de wijze waarop onderwijs wordt verzorgd en de wijze waarop de leerlingen de school en het onderwijs ervaren.

Scholen op de Kaart

Op Scholen op de Kaart presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties aan de hand van twintig indicatoren waaronder examencijfers, schoolklimaat en veiligheid of financiën. Scholen op de Kaart is een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs en van de scholen zelf. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden.


Klik hier voor de vensters van het Regius College Wilhelminalaan Klik hier voor de vensters van het Regius College Oranjelaan Klik hier voor de vensters van het Regius College Hofstraat Klik hier voor de vensters van het Regius College Emmalaan

Onderwijsinspectie

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. Al onze opleidingen hebben een basisarrangement. De beoordeling van onze school kunt u bekijken op www.onderwijsinspectie.nl. U kunt met vragen over onderwijs ook bellen naar het gratis telefoonnummer 0800 - 8051.