Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Het Regius College werkt met een Zorgteam (ZT) en een Multidisciplinair Overleg (MDO).

Zorgteam (ZT)

Het ZT is een overleg waar leerlingen met meestal sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen worden besproken. Het ZT komt gemiddeld per locatie eens in de zes weken bijeen. Het ZT bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleider (soms ook mentor) en teamleider van de locatie.

Multidisciplinair Overleg (MDO)

Iedere drie weken is er een overleg van de begeleiders van de locatie. Regelmatig schuiven ook externe deskundigen aan. Als de ondersteuningscoördinator met externe deskundigen overlegt, dan doet hij dit in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Om leerlingen in het MDO te kunnen bespreken is vooraf toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig.