Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de ondersteuning van de gehele locatie. Sommige ondersteuningscoördinatoren hebben ook schoolbrede taken, zodat alle ondersteuning optimaal afgestemd kan worden. Daarnaast vervult de ondersteuningscoördinator de rol van pestcoördinator.

De ondersteuningscoördinatorvan de locatie Wilhelminalaan is mevrouw C. van der Merbel.