Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs
Voor leerlingen
Kun je bij niemand anders terecht? Je kunt ons altijd bereiken via het volgende e-mailadres:  steljevraag@regiuscollege.nl  

Welke begeleiding bieden we?

Elke leerling heeft een mentor/leermeester. De mentor/leermeester begeleidt, signaleert en bespreekt zijn of haar leerlingen met de teamleider en met collega vakdocenten en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingen kunnen bij de leerlingbegeleider terecht met vragen over verdriet, faalangst, eetproblemen, verlies van een familielid, gepest worden, discriminatie, seksuele intimidatie, zwangerschap, drugsgebruik, examenvrees, zelfdoding, sociale vaardigheden, of elk ander onderwerp.

Als een leerling klachten heeft over ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, agressie en geweld tussen een personeelslid en een leerling, dan kan hij of zij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen.

Voor ernstige en aanhoudende klachten kan een officiële schriftelijke klacht ingediend worden bij de sectordirectie.
Zie hiervoor ook de klachtenprocedure.

De teamleiders van de locaties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in één of meer leerjaren van een locatie. Zij organiseren leerlingenbesprekingen en bespreken leerlingen indien nodig in het interne Zorgteam.

Iedere drie weken is er een overleg van de begeleiders van de locatie. Regelmatig schuiven ook externe deskundigen aan. Als de ondersteuningscoördinator met externe deskundigen overlegt, dan doet hij of zij dit in het Multidisciplinair Overleg (MDO).
Om leerlingen in het MDO te kunnen bespreken is vooraf toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig. 

Daarnaast is er voor twee dagen per week een schoolpsycholoog in dienst bij het Regius College. Aanmelding gebeurt via de zorgcoördinator. Er zijn zeer korte lijnen met externe hulpverleners. Contact met een hulpverlener is uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).

Bovenstaande is slechts een beknopte beschrijving van onze begeleiding. Wilt u liever een volledige beschrijving van de begeleiding? In dat geval kunt u het ondersteuningsprofiel of het hoofdstuk Ondersteuning uit de schoolgids raadplegen en eventueel downloaden.