Onderwijsstad Schagen van start

Onderwijsstad Schagen inspireert jongeren te kiezen voor onderwijs en werken in de gemeente Schagen.

Onlangs ondertekenden de besturen van Pontis onderwijsgeroep en Vonk het document Onderwijsstad Schagen waarin de samenwerking tussen de twee scholen Regius College vmbo/ pro en Vonk vmbo/ mbo Schagen beschreven staat. Onderwijsstad Schagen gaat zorgen voor een vergaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio.

In het kort is dit het project Onderwijsstad Schagen:

  • Onderwijsstad Schagen inspireert jongeren te kiezen voor onderwijs en werken in de Gemeente Schagen. Het versterkt en verbreedt het onderwijs (onder andere met doorlopende leerlijnen), schept mogelijkheden voor (om)scholing in de eigen regio en stimuleert loopbaanperspectief.
  • Onderwijsstad Schagen is een samenwerkingsinitiatief van Regius College vmbo en Vonk vmbo/ mbo.

Bestuur en directie zijn het volledig met elkaar eens dat de handtekeningen ‘slechts’ een formaliteit waren. Het werk op de scholen is al eerder in gang gezet.

Miriam Coevert (directie Vonk): “Medewerkers van Regius College en Vonk weten al langer dat samen optrekken de kansen voor onze leerlingen, onze opleidingen en het bedrijfsleven in de gemeente Schagen vergroot. We gaan vol enthousiasme door op de weg die we al ruim een jaar geleden zijn ingeslagen.”

Edwin Siemons (directie Regius College) vult aan: “Om één voorbeeld te geven: beide scholen maken al enige tijd gebruik van ons Techlab. Dat is een modern uitgerust praktijklokaal waarin leerlingen zich bezighouden met de techniek voor de toekomst. Met het project Onderwijsstad Schagen willen we op alle niveaus de krachten bundelen. Het begint natuurlijk bij het primair onderwijs. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden die onze scholen en het regionale bedrijfsleven te bieden hebben. Hét doel van Onderwijsstad Schagen is: meer leerlingen in de regio enthousiasmeren om hun hele onderwijstraject te volgen in Schagen en hen te begeleiden naar het bedrijfsleven. Waarom zou je als jongere niet kiezen voor een mooie loopbaan in de regio?”

Om Onderwijsstad Schagen te laten slagen is een goede samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk. Twee wegvoorbereiders waren het afgelopen jaar Hans Visser en Rob Jaspers; Hans is projectleider Onderwijsstad Schagen vanuit Vonk en Rob is contactpersoon vanuit het Regius College voor de beide scholen.

Hans Visser: “Onderwijsstad Schagen staat voor een doorlopende leerlijnen; van primair tot middelbaar beroepsonderwijs moet je als leerling hier jouw leerweg kunnen vinden. Eenmaal aan het werk zijn er ook opleidingsmogelijkheden zoals bedrijfsopleidingen en cursussen die je als werknemer in de regio kunt volgen. Zo wordt ‘een leven lang leren’ vanzelfsprekend in Schagen.”

Rob Jaspers: “Daarmee geef je dus aan dat Onderwijsstad Schagen ook geborgd zal gaan worden in het lokale bedrijfsleven. In de regio Schagen vind je én onderwijs én werk. Dat voor elkaar te krijgen, dat is een prachtige uitdaging voor de komende jaren.” De beide mannen zijn positief.

Rob Jaspers: “Op beide scholen staan deskundige onderwijsteams die er zin in hebben.” Hans Visser: “Samen met gemeente en bedrijfsleven gaan we de krachten bundelen om de toekomst voor jongeren in Schagen mooier en kansrijk te maken.”

Ondertekenen van het samenwerkingsverband tussen Regius College en Vonk.