Leerlingen pitchen duurzame ideeën in Alpha

Alle leerlingen van leerjaar 2 (Theoretische Leerweg, 180 leerlingen) hebben 7 weken lang gewerkt in een duurzaamheidsproject. Dit project is vakoverstijgend onderwijs tussen de verschillende vakken. Eén van de onderdelen is een cleanaupactie welke enkele weken geleden is uitgevoerd door alle leerlingen waarbij heel Schagen is ontdaan van zwerfafval.

 Een ander onderdeel is de samenwerking met bedrijven: 7 regionale bedrijven hebben een duurzaamheidscasus aangeleverd waar zij mee te maken hebben. Onze leerlingen hebben deze bedrijven de afgelopen weken ook bezocht en hebben, in groepjes van 4, oplossingen bedacht voor elk bedrijf. Docenten hebben de winnaars bepaald. De winnaars hebben op vrijdag 5 juli hun ideeën aan de bedrijven gepresenteerd in zaal Alpha.

Noordkop Centraal heeft hierover een artikel geschreven. Klik op onderstaande button om het artikel te lezen.