Regius College Schagen

Missie en kernwaarden

Missie

Het Regius College verzorgt onderwijs voor leerlingen uit Schagen en de omliggende gemeenten en biedt leerlingen een goede opleiding op het niveau dat ze aankunnen en die gericht is op een vervolgopleiding of loopbaan passend bij hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen we de leerlingen toerusten met vaardigheden waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en verantwoordelijkheid leren dragen. De leerlingen krijgen ook brede vorming door middel van een keur aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, creatief, sportief en levensbeschouwelijk gebied.

Het begeleiden van de leerling om tot goede schoolresultaten te komen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerling, de ouders en de school. Het is daarom van belang, dat iedereen (medewerkers, leerlingen, ouders) zich bewust is van die eigen verantwoordelijkheid.

Kernwaarden

Aandacht voor elkaar

Je wordt gezien. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. De sfeer van veiligheid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken in klassen, teams, secties en andere groepen. Aandacht voor elkaar is ook weten dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd.

Werken aan goede resultaten

Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers en een goed diploma. Op het Regius College is het meer: je talent breed ontwikkelen, het beste uit jezelf halen. Resultaten zijn ook vaardigheden en gedrag die je ontwikkelt om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving.