Regius College Schagen

Schoolkosten

In onderstaand hoofdstuk uit de schoolgids kunt u meer lezen over de schoolkosten waar u als ouder mee te maken krijgt. U vindt hier meer informatie over de gratis schoolboeken, de vrijwillige ouderbijdrage, de kosten per opleiding, verzekeringen etc. Ook kunt u nalezen bij welke instanties u terecht kunt voor het aanvragen van een tegemoetkoming in de ouderbijdrage en de schoolkosten. Tot slot staat er informatie over de kwijtscheldings- en reductieregeling.

 hoofdstuk financien schoolgids 2018-2019.pdf

 Kleine Portemonnee_Ook uw kind doet mee.pdf