Regius College Schagen

Welkom bij ons onderwijs

Algemene informatie

Wat is maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schooltijd. Een maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken. De stage laat jongeren ontdekken hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Jongeren lopen tijdens hun schoolcarriere in het voortgezet onderwijs mininaal 30 uur stage. Ze leren hierdoor de samenleving op een andere manier kennen en leveren hieraan een actieve bijdrage.

Is de maatschappelijke stage hetzelfde als een beroepsstage?

Nee, de beroepsstage staat in het teken van een toekomstig beroep, terwijl de maatschappelijke stage los staat van de beroepsopleiding.
Het kan gebeuren dat een leerling tijdens een maatschappelijke stage zijn professionele roeping vindt, maar dat is niet het uitgangspunt.
Ook kunnen leerlingen voor een beroepsstage een stagevergoeding krijgen, terwijl de maatschappelijke stage onbetaald vrijwilligerswerk is.

Hoe lang duurt een maatschappelijke stage?

• 3 Havo/Vwo: 30 uur (waarvan eventueel max. 10 uur intern)
• 3 Vmbo TL en 3 Vmbo BL/KL: 30 uur (waarvan eventueel max. 10 uur intern)

Is maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het lesprogramma?

Ja, vanaf het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht. Leerlingen die geen maatschappelijke stage hebben afgerond, ontvangen geen diploma. Indien in het derde leerjaar geen 30 uur stage is gelopen, wordt bij twijfel over de overgang naar een hoger leerjaar eventueel dit feit meegewogen.

Wat zijn voorbeelden van maatschappelijke stage?

Een maatschappelijke stage is bijvoorbeeld het geven van computerles aan ouderen in een bejaardenhuis, of hen helpen met boodschappen.
Maar ook het meehelpen op de kinderboerderij, het organiseren van een activiteit met verstandelijk gehandicapten of het organiseren van een buurtfeest zijn goede voorbeelden.

Contact: maatschappelijkestage@regiuscollege.nl