Sterk techniek onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs

Er is een groot tekort aan technisch en technologisch personeel en de vraag naar goed opgeleide vakmensen neemt de komende jaren alleen maar toe. Te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding. Het is daarom van belang dat meer jongeren geïnteresseerd raken in een baan in de techniek. 

Hiervoor is het initiatief ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO) gestart, een gesubsidieerd traject voor het technische vmbo.

Het Regius College en STO
We zijn ons bewust van de grote vraag naar goed gekwalificeerde technici. Om dit voor elkaar te krijgen, is het belangrijk kinderen al op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met verschillende vormen van de moderne techniek. Het is een goede ontwikkeling dat er al op de basisschool aandacht is voor techniekonderwijs en vanuit het Regius College ondersteunen wij daar graag bij.

Vanuit het programma Sterk Techniekonderwijs wordt het onderwijs gestimuleerd om de instroom in de technische sector te promoten: techniek is leuk en technisch geschoolde mensen zijn hard nodig; technologie is de motor van de welvaart.

Wij hopen door onder andere lessen te bieden aan het primair onderwijs in groep 7 en 8, leerlingen alvast enthousiast te maken om straks te kiezen voor techniek! 

Kom met je klas naar ons Techlab!

Stap binnen in ons TechLab en je weet niet wat je ziet. Of je nu links, rechts, boven of onder je kijkt. Alles is verbonden met techniek. Van 3D-printers, robots en VR-brillen tot presentatieschermen, zicht op houtbewerking, lasermachines, elektronica en het nodige constructiemateriaal.

Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 bieden wij tot en met april de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan ons technologielokaal. Onder begeleiding van één van onze docenten ga je, samen met je klas, op ontdekkingstocht. Voorafgaand aan het bezoek ontvang je een voorbereidende les voor op de basisschool.

Enthousiast? Dat snappen we maar al te goed. Je kan je aanmelden via onderstaande button!

 

 

Aanmelden kan hier!

Technologielokaal Regius college

In de toekomst

Binnen het Regius College is een traject gestart om te onderzoeken of en hoe onze leerlingen per ingang van schooljaar 2024-2025 keuzevakken kunnen volgen bij de technische profielen. Het belang van de leerling staat hierin centraal. 

In de praktijk kan dit betekenen dat leerlingen van bijvoorbeeld het profiel M&T (Motorvoertuigen en Transport) vanuit de eigen motivatie een technisch keuzevak als booglasprocessen bij het profiel PIE (Produceren Installeren en Energie) kunnen volgen.

We zien dat er nog belangrijk werk valt te verrichten voordat de eerste leerlingen zich tussen de profielen zullen verplaatsen; ‘Het welbevinden van de leerlingen en de organisatorische flexibiliteit staan in dit proces centraal’.

Dit gezamenlijk aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen in de samenwerking binnen onze STO-regio kop van Noord-Holland. Een samenwerking tussen onderwijs, opleidingsbedrijven en het bedrijfsleven streeft een hogere in- en doorstroom in het technisch onderwijs na. Als betrokken partij werkt het Regius College op het moment aan een nieuw projectplan om de komende jaren samen te werken aan een sterke technische regio.

Ook voor ons onderwijs in projectvorm kunnen bedrijven een rol spelen; levensecht onderwijs! Geen uniforme werkstukjes of simulaties. De leerlingen worden geconfronteerd met echte challenges. Op een uitdagende manier brengen wij als partners deze leerlingen in aanraking met elkaar, met het onderwijsveld en een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Ze kunnen ervaren hoe een werkdag eruit ziet en hoe betekenisvol de vele verschillende branches binnen het onderwijsprofiel zijn. Met de samenwerking met het bedrijfsleven hoopt het Regius College bij te dragen aan de blijvende keuze van de leerling voor techniekonderwijs.