Regius College Schagen

Privacy op het Regius College

Op het Regius College gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt (medewerkers, leerlingen, ouders, bezoekers en andere relaties). Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Privacyverklaring & Verwerkingsregister

Klik hier om onze privacyverklaring te lezen.
Binnenkort komt hier ook het verwerkingsregister te staan.

Meer informatie

Voor al uw vragen over privacy kunt u terecht bij onze privacy officer via privacy@regiuscollege.nl

Contactinformatie Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld, te weten de heer Frederik Petersen van Lumen Group. De FG is onafhankelijk en controleert of onze organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.

U kunt de functionaris per e-mail bereiken via: FG@lumengroup.nl

Of gebruik het contactformulier: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Belangrijke documenten over privacy