Regius College Schagen

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geldt voor de hele Europese Unie en vervangt de huidige Wet beschermerming persoonsgegevens (Wbp).

Wat verandert er?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Belangrijke documenten

Er wordt druk gewerkt aan diverse beleidsdocumenten en regelingen om te voldoen aan de AVG.
Zodra deze gereed zijn, worden documenten en regelingen hier geplaatst.